ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rozwój zawodowy pracowników w ujęciu literaturowym – wybrane aspekty
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):29-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie istotności roli rozwoju zawodowego w karierze zawodowej pracowników w ujęciu literaturowym. Zatem problem badawczy odnosi się do pytania, jaka jest rola pracodawcy w rozwoju zawodowym pracowników. Publikacja jest kontynuacją serii artykułów pt. Rola środowiska zawodowego w kształtowaniu kompetencji społecznych. Rozwój zawodowy w dzisiejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi w ujęciu strategicznym jest podstawowym wyznacznikiem tworzenia konkurencyjności organizacji. Na potrzeby artykułu scharakteryzowano i opisano wybrane aspekty jako jeden z wielu komponentów kształtowania kompetencji zawodowych pracowników.
 
REFERENCJE (18)
1.
Błaszczyk W., 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa
 
2.
Borkowska S., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
3.
Borkowska S., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 
4.
Boyatzs R., 2015, The Competent Manager. A Model for Effective Performance, January, v. 3.
 
5.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Lanz K., 2004, Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Matthews J., Megginson D., Surtees M., 2008, Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice.
 
8.
Orlińska-Gondor A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Kraków.
 
9.
Pioch J., Systemy motywacyjne a wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, [w:] „Przegląd Organizacji”, nr 2/2006.
 
10.
Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków.
 
11.
Rostkowski T., 2006, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Warszawa.
 
12.
Rzepka B., 2011, Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze, One Press, Warszawa.
 
13.
Sikorska K., Zainteresowania w CV, [w:] eGospodarka, opublikowano 1.02.2012.
 
14.
Sołtysińska G., Żywiec-Dąbrowska E., 2001, Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
15.
Suchar M., 2007, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 
16.
Warsztaty Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży, 2010, Instytut Rynku Pracy, Fundacja Nowy Staw, Nasutów.
 
17.
Whiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
18.
Wyrok SN z 25 maja 2000 roku, I PKN 657/99, OSNAPiUS 2001, Nr 22, poz. 660.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top