Wydawca

 
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Tel.: 261839524
Fax: 261838524
(prosimy nie wybierać numeru kierunkowego)

Redaktor naczelny:
wioletta.wereda@wat.edu.pl
Zastępca redaktora naczelnego:
jacekj.wozniak@wat.edu.pl
Sekretarz Redakcji:
michal.jurek@wat.edu.pl
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top