ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kompetencje lidera w zespole wielokulturowym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):43-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zadania realizowane w organizacjach często wymagają współpracy w zespołach składających się z przedstawicieli różnych kultur. Wzajemne oddziaływanie ludzi z odmiennych kultur jest naturalną konsekwencją procesu globalizacji. Wyzwania związane z wielokulturowością mogą stanowić zarówno o przewadze, jak i porażce zespołu. Do zalet zespołów wielokulturowych można zaliczyć uzyskanie większej liczby pomysłów oraz szerszej perspektywy. Z drugiej strony częstym problemem zespołów wielokulturowych jest brak zrozumienia dla innych kultur, co prowadzi do budowania dystansu oraz konfliktów. Zespoły złożone z przedstawicieli wielu narodowości wymagają zatem zrozumienia różnic kulturowych oraz wysokich kompetencji liderów takich zespołów, aby potrafili czerpać z różnorodności. Dlatego wybór odpowiedniego lidera jest jednym z kluczowych czynników. Celem artykułu jest przybliżenie kompetencji kulturowych, przedstawienie zespołów wielokulturowych, wpływu zróżnicowania kulturowego oraz pozycji lidera na ich efektywność.
 
REFERENCJE (23)
1.
Aase O., Glasø L., 2009, Noen ledelsesutfordringer i flerkulturelle team og organisasjoner, „Scandinavian Journal of Organizational Psychology”, Vol. 1, 2.
 
2.
Adler N.J., 2002, International Dimensions of Organisational Behaviour, Wadsworth Publishing Co., Belmont.
 
3.
Adler N.J., Gundersen A., 2007, International Dimensions of Organizational Behavior, Thomson South–Western, Mason.
 
4.
Armstrong M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Brdulak H., 2009, Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, Akademicko-Gospodarcze Forum „Kobieta i biznes”, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 
6.
Brett J., Behfar K., Kern M.C., 2006, Managing Multicultural Teams, Harvard Business Review, No 11.
 
7.
Carl D.E., Javidan M., 2005, Leadership across cultures: A study of Canadian and Taiwanese executives, „Management International Review”, Nr 45, 1.
 
8.
Earley P.Ch., Mosakowski E., 2007, Inteligencja kulturowa, „Harvard Business Review Polska”, nr 1.
 
9.
Jędrych E. (red.), 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów średniego szczebla, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
10.
Kowalczyk A.Z., 2015, Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Organizacja i Zarządzanie, z. 60, Nr 1200.
 
11.
Magala S.J., 2005, Cross-cultural competence, Routledge, New York.
 
12.
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2012, Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, Nr 712.
 
13.
Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menadżerskich, PWN, Warszawa.
 
14.
Repeckiene A., Kvedaraite N., Jankauskiene V., 2011, Intercultural competence as precondition for cultural diversity management, „Economics and Management”, Vol. 16.
 
15.
Rozkwitalska M., 2012, Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4/212, 153.
 
16.
Rozkwitalska M., 2007, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 
17.
Schneider S.C., Barsoux J.L., 2003, Managing across cultures, Pearson Education, Harlow.
 
18.
Sikorski C., 2002, Dysonanse kulturowe w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Nr 3-4. 52 E. Słaboń
 
19.
Sołkowicz K., Marek A., 2015, Zarządzanie kompetencjami międzykulturowymi pracowników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 60, Nr 1200.
 
20.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
21.
Whiddett S., Hollyforde, 2003, A practical Guide to competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2003.
 
22.
Jabłońska U., Nowe wyzwania: zespoły wielokulturowe, GEMP Management Focus, Nr 14, www. gfmp.com.pl, https://rozwojosobisty.files.w... (5.09.2016).
 
23.
The Economist Intelligence Unit, Engaging and Integrating a Global Workforce, 2015, The Economist Intelligence Unit, https://www.shrm.org/hrtoday/n... 315%20 eiu%20theme%202%20report-final.pdf (12.10.2019)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top