ARTYKUŁ ORYGINALNY
Uniformed leaders in crisis situations
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics, Warsaw
 
 
Data publikacji online: 28-09-2020
 
 
Data publikacji: 28-09-2020
 
 
NSZ 2020;15(3):29-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy działania zespołów ludzkich w sytuacjach krytycznych na współczesnym polu walki. Żołnierze działając wspólnie podczas działań bojowych nabierają do siebie zaufania, są w stanie dostrzec atuty jak i słabsze strony swojego dowódcy i samych siebie. Nic tak nie cementuje zespołu ludzkiego jak wspólne przeżywanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie od prawidłowej współpracy i wymiany informacji zależy życie oraz zdrowie ludzkie. To na barkach dowódcy spoczywa odpowiedzialność za jego podwładnych. Kompetencje jakie posiada lider przyczyniają się do tego jak sprawnie zespół ten poradzi sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.
 
REFERENCJE (10)
1.
BLANCHARD K., ZIGARMI P., ZIGARMI D., 2008, Jednominutowy Menedżer i przywództwo, Białystok.
 
2.
HARRIS V., 2015, Sekrety skuteczności, Warszawa.
 
3.
HERBEK M.J., 2015, Commanders’ Responsibilities in the Operations Process during the 1864 Red River Expedition, “Kansas”, No. 1.
 
4.
Junior Leadership on the Battlefield, 1994, edition 2, Headquarters Training Command, Australian Army.
 
5.
Leadership and Command on the Battlefield, 1992, Department of the Army, Headquarters United States Army Training and Doctrine Command, Fort Monroe, Virginia.
 
6.
MACHÁČKOVÁ P., HODNÝ J., ZEZULA J., 2017, Commander’s managerial competences in the Czech Armed Forces, “International Conference Knowledge-Based Organization”, Vol. XXIII, No. 1.
 
7.
SZTOMPKA P., 2007, Zaufanie – fundament społeczeństwa, Kraków.
 
8.
WELCH J., WELCH S., 2015, Winning znaczy zwyciężać, Warszawa.
 
9.
GIFT P., 2020, The Three C’s of Trust, https://themilitaryleader.com/... (access: 21.12.2020).
 
10.
MOLENDOWSKI L., 2010, Bohaterstwo – wstyd i hańba! Francuski Korpus Ekspedycyjny we Włoszech, 12 marca 2010, https://www.konflikty.pl/histo... (access: 03.11.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top