„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Systemów Zarządzania. Pierwszy numer Nowoczesnych Systemów Zarządzania ukazał się w 2006 roku.
Redaktor naczelny: dr Wioletta WEREDA
77.09
ICV
20
MNiSW 2024
Szanowni Państwo,

serdecznie witamy w witrynie internetowej czasopisma „Nowoczesne Systemy Zarządzania”. By ułatwić proces poruszania się po stronie, poniżej przedstawiamy zestawienie zakładek zawierających kluczowe informacje dla osób odwiedzających:

  • Nowoczesne Systemy Zarządzania - bieżąca tematyka oraz zbiór wszystkich wydanych dotychczas numerów,
  • Dla autorów – wytyczne dla autorów w zakresie przygotowania artykułu do publikacji,
  • Dla recenzentów – wytyczne dla recenzentów w zakresie oceny nadsyłanych prac,
  • O czasopiśmie – ogólne informacje na temat periodyku.
W przypadku ewentualnych pytań lub uwag pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe do redakcji dostępne są tutaj.

Z wyrazami szacunku,
Redakcja Nowoczesnych Systemów Zarządzania

Bieżący numer

4/2023 vol. 18
 
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top