Polityka Open Access

 
By zapewnić najwyższą jakość publikowanych materiałów oraz wolny, nieskrępowany dostęp do wiedzy, publikowane artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa 4.0 wersja międzynarodowa (CC BY 4.0).

Licencja ta pozwala na*:
dzielenie się – kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie;
adaptacje – remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencja wymaga by*:
uznać autorstwo – utwór należy odpowiednio oznaczyć (podać link do licencji i wskazać zmiany jakie zostały dokonane). Można to zrobić w dowolny, logiczny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania poparcia przez licencjodawcę dla konkretnego wykorzystania utworu lub autora treści zależnych;
materiał był ogólnodostępny - nie można ograniczać środkami prawnymi oraz technologicznymi możliwości wykorzystania przez innych utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi*

1. Warunki licencji nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do fragmentów treści znajdujących się w domenie publicznej lub w przypadku dozwolonego użytku wynikającego na przykład z praw autorskich.
2. Udostępniany materiał nie jest objęty postanowieniami gwarancyjnymi licencjodawcy ani żadnymi innymi.
3. Przed podjęciem pracy nad utworem zależnym należy upewnić się, czy posiadamy wszystkie wymagane zgody dotyczące np. upublicznienia wizerunku, danych osobowych (RODO) itp.

Pełna treść licencji jest dostępna pod adresem: Creative Commons — Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe — CC BY 4.0
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top