REVIEW PAPER
Professional employee development in literature – selected aspects
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2019-06-24
 
 
Publication date: 2019-06-24
 
 
NSZ 2019;14(2):29-41
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of the article is to indicate the significance of the role of professional development in the professional career of employees in literature. So the research problem relates to the question: what is the employer’s role in the professional development of employees? The publication is a continuation of a series of articles entitled The role of the professional environment in shaping social competences. Professional development in today’s human resource management in strategic terms is the basic determinant of the organization’s competitiveness. For the purposes of this article, selected aspects have been characterized and described as one of the many components for shaping employees’ professional competences.
 
REFERENCES (18)
1.
Błaszczyk W., 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa
 
2.
Borkowska S., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 
3.
Borkowska S., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 
4.
Boyatzs R., 2015, The Competent Manager. A Model for Effective Performance, January, v. 3.
 
5.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Lanz K., 2004, Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Matthews J., Megginson D., Surtees M., 2008, Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice.
 
8.
Orlińska-Gondor A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Kraków.
 
9.
Pioch J., Systemy motywacyjne a wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, [w:] „Przegląd Organizacji”, nr 2/2006.
 
10.
Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków.
 
11.
Rostkowski T., 2006, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Warszawa.
 
12.
Rzepka B., 2011, Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze, One Press, Warszawa.
 
13.
Sikorska K., Zainteresowania w CV, [w:] eGospodarka, opublikowano 1.02.2012.
 
14.
Sołtysińska G., Żywiec-Dąbrowska E., 2001, Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZ, Warszawa.
 
15.
Suchar M., 2007, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 
16.
Warsztaty Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży, 2010, Instytut Rynku Pracy, Fundacja Nowy Staw, Nasutów.
 
17.
Whiddett S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
18.
Wyrok SN z 25 maja 2000 roku, I PKN 657/99, OSNAPiUS 2001, Nr 22, poz. 660.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top