Redakcja

 
Redaktor naczelny - dr Wioletta WEREDA
Zastępca redaktora naczelnego - dr Jacek WOŹNIAK
Sekretarz redakcji - mgr Michał JUREK
Redaktor językowy (j. polski) - mgr inż. Małgorzata SKURA
Redaktor językowy (j. angielski) - dr Joanne PARSONS
Redaktor statystyczny - dr hab. Bartosz KOZICKI, prof. WAT

Redaktorzy tematyczni:

− obszar: Historyczno-prawne aspekty zarządzania – prof. Adam OSTANEK (Polska), prof. Radosław GRABOWSKI (Polska)
− obszar: Modele biznesowe i praktyka zarządzania – dr Celina SOŁEK-BOROWSKA (Polska)
− obszar: Marketing – prof. Florina PINZARU (Rumunia)
− obszar: Ekonomia i finanse – prof. Anda GHEORGHIU (Rumunia)
− obszar: Psychologia i socjologia zarządzania - dr Jolanta TARAPATA, dr Marta MISZCZAK (Polska)
− obszar: Technologie teleinformatyczne w zarządzaniu – prof. Gandolfo DOMINICI (Włochy)
− obszar: Zarządzanie zasobami ludzkimi – prof. Elwira GROSS-GOŁACKA (Polska)
− obszar: Zarządzanie publiczne – prof. Jan ŽUKOVSKIS (Litwa)
− obszar: Zarządzanie bezpieczeństwem i analizy strategiczne – dr Natalia MOCH (Polska), dr hab. inż. Krzysztof DRABIK, prof. uczelni (Polska)
− obszar: Logistyka i przedsiębiorczość – prof. Ilídio Tomás LOPES (Portugalia)
− obszar: Zarządzanie projektami – prof. Agnieszka Anna SZPITTER (Polska)
− obszar: Teoria zarządzania – prof. Wiesław GONCIARSKI (Polska)
− obszar: Zarządzanie wartością - dr Monika MURAWSKA (Polska)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top