Procedura recenzowania

 
Redaktorzy zapewniają, że wszystkie nadesłane manuskrypty, które są rozpatrywane do publikacji, są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z prac nadesłanych do czasopisma zostanie opublikowany, na podstawie walidacji pracy, jej znaczenia dla badaczy i czytelników, uwag recenzentów oraz takich wymogów prawnych, jak: obecnie obowiązujące w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu takiej decyzji Redaktor Naczelny może porozumiewać się z innymi redaktorami lub recenzentami.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top