Indeksacja

 
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE BAZY INDEKSACYJNE:

 • ERIH PLUS
 • Index Copernicus
 • Crossref
 • Google Scholar
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Biblioteka Narodowa
 • BazTech
 • BazEkon
 • EuroPub
 • ROAD
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • EconPapers
 • Most Wiedzy
 • DOAJ
 • Arianta
 • Sherpa Romeo
 • CEJSH


Aktualnie jesteśmy w trakcie formalizacji indeksacji w bazach:

 • CEEOL
 • BazHum
 • Web of Science
 • Scopus
 • EBSCO
 • ProQuest
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top