Indeksacja
 
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE BAZY INDEKSACYJNE:

 • ERIH PLUS
 • Index Copernicus
 • Crossref
 • Google Scholar
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Biblioteka Narodowa
 • BazTech
 • BazEkon
 • EuroPub
 • ROAD
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • EconPapers


Aktualnie jesteśmy w trakcie formalizacji indeksacji w bazach:

 • CEEOL
 • BazHum
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380