Zasady przesyłania artykułów

 
Przeznaczone do publikacji prace należy przesyłać do Redakcji „NSZ” wraz z danymi:
imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy) lub stopień naukowy, miejsce pracy z adresem i telefonem, adres i telefon do korespondencji oraz adres e-mailowy, za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków - Wyślij artykuł.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top