ARTYKUŁ ORYGINALNY
POMIAR INNOWACYJNOŚCI Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):83-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisano różne wskaźniki służące do oceny innowacji: produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, za pomocą których można także zmierzyć zakres i sprawność procesu innowacji, nakłady na innowacje, korzyści ekonomiczne i współpracę w realizacji działalności innowacyjnej. Drugą część artykułu stanowi studium przypadku polskiej firmy produkcyjnej i analiza wskaźników jej działalności innowacyjnej, dotyczących produktów, procesu badawczo-rozwojowego, zbierania pomysłów, patentów, nakładów na innowacje i wdrażania innowacji procesowych.
 
REFERENCJE (18)
1.
BARTUSIK K., 2015, Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji, „Marketing i rynek”, nr 5 (CD).
 
2.
BARUK J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
BIAŁOŃ L., 2010, Mierniki aktywności innowacyjnej firm, [w:] L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 
4.
DEREŃ A.M., SKONIECZNY J., 2016, Zarządzanie twórczością organizacyjną – podejście procesowe, Difin, Warszawa.
 
5.
DUNICZ M., WYCHOWANEK J., 2014, Metody pomiaru innowacyjności, „Prace Naukowe Wałbrzy-skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 29 (4).
 
6.
GAULT F., 2013a, Innovation indicators and measurement: an overview, [in:] Gault F. (eds.), Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.
 
7.
GAULT F., 2013b, Innovation indicators and measurement: challenges, [in:] Gault F. (eds.), Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.
 
8.
Kaplan R.S., Northon D.P., 2011, Mapy strategii w biznesie : jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
9.
MOTYKA S., 2011, Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
10.
POMYKALSKI A., 2001, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 
11.
ROSZKOWSKA-MENKES M., 2015, Otwarte innowacje w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
12.
WERESA M.A., 2014, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 
13.
WODECKA-HYJEK A., 2013, Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 922.
 
14.
SMAY O FIRMIE 2005, http://www.smay.pl/firma/, (20.12.2016)
 
15.
 
16.
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
17.
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
18.
PNT-02U Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top