ARTYKUŁ ORYGINALNY
Strategiczne zakupy w przedsiębiorstwie – podejście teoretyczne i praktyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Polish producer of cutting tools FENES S.A. in Siedlce
 
2
Academy of War Arts in Warsaw, Faculty of Management and Command
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):65-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W połowie lat 90. XX w literaturze zaczęto podkreślać rolę strategicznego zarządzania zakupami, ponieważ mają one znaczenie w umocnieniu i stworzeniu funkcji zakupowej w strukturze organizacyjnej. Ponadto, działania strategicznego podejścia do zakupów mają za zadanie wsparcia najwyższej kadry zarządzającej, stworzenia interakcji z innymi funkcjami biznesowymi oraz dostawcami w łańcuchu dostaw, jak również podnieść kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakupami. Celem artykułu jest zaprezentowani teoretycznych oraz praktycznych aspektów definiowania zakupów strategicznych, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, w postaci studium przypadku.
 
REFERENCJE (30)
1.
Aguilar, F.J., 1992. Top management’s view of the purchasing function, Journal of Purchasing & Materials, No. 25 (3).
 
2.
Ball, R.L., 2005. Strategic Sourcing – A Recipe for Strategic Excellence, Government Procurement, February.
 
3.
Bellizzi, J.A., Belonax, J.J., 1982. Centralized and decentralized buying influences, Industrial Marketing Management, Vol. 11, No. 1.
 
4.
Carr, A.S., 2002. The impact of purchasing and supplier involvement on strategic purchasing and its impact on firm’s performance, International Journal of Operations and Production Management, No. 22 (9).
 
5.
Carr, A.S., Pearson, J.N., 1999. Strategically managed buyer – supplier relationships and performance outcomes, Journal of Operations Management, No. 17 (5).
 
6.
Carr, A.S., Schmeltzer, L.R., 1997. An empirically based operational definition of strategic purchasing, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 3, No. 4.
 
7.
Carter, J.R., Narasimhan, R., 1996. Is purchasing really strategic?, International Journal of Purchasing and Materials Management, Winter.
 
8.
Dollinger, M.J., Kolchin, M.G., 1986. Purchasing and the Small Firm, American Journal of Small Business, Winter.
 
9.
Easton, L., Murphy, D.J., Pearson, J.N., 2002. Purchasing Performance Evaluation: With Data Envelopment Analysis, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 8.
 
10.
Fonfara, K., 2004. Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Fung, P., 1999. Managing purchasing in a supply chain context-evolution and resolution, Logistics Information Management, No. 12.
 
12.
Gadde, L.E., Håkansson, G., 2001. Supply network strategies, Chichester: John Wiley & Sons.
 
13.
Gierszewska, G., Romanowska, M., 2017. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
Hadaś, Ł., 2014. Rola i miejsce zakupów w przedsiębiorstwie, [in:] Hadaś, Ł., Klimarczyk, G., Ragin-Skorecka, K. (eds.), Zarządzanie zakupami. Poradnik, Poznań: OpenNexus.
 
15.
Hoag, B., Cooper, C.L., 2006. Managing Value-based Organizations: It’s Not What You Think, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
 
16.
Klepacki, B., Martyniuk, R., 2012. Zarządzanie procesami zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Logistyka, No. 6.
 
17.
Laios, G.L., Moschuris, S.J., 2001.The influence of enterprise type on the purchasing decision process, International Journal of Operations & Production Management, No. 21 (3).
 
18.
Lysons, K., Gillingham, M., 2003. Purchasing and supply chain management, Essex: Pearson Education.
 
19.
Ocicka, B., 2019. Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Park, D., Krishnan, H., 2001. Supplier selection practices among small firms in the United States: testing three models, Journal of Small Business Management, No. 39 (3).
 
21.
Pressey, A.D., Winklhoferb, H.M., Tzokasa, N.X., 2009. Purchasing practices in small- to medium-sized enterprises: An examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier capabilities, Journal of Purchasing and Supply Management, No. 15 (4).
 
22.
Raport, 2012. Rola i ranga zakupów w polskich przedsiębiorstwach, Marketplanet.
 
23.
Rutkowski, K., 2013. Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, No. 4.
 
24.
Sánchez-Rodríguez, C., 2009. Effect of strategic purchasing on supplier development and performance: a structural model, Journal of Business & Industrial Marketing, No. 24 (3).
 
25.
Talluri, S., Narasimhan, R., 2004. A methodology for strategic sourcing, European Journal of Operational Research, Vol. 154, Issue 1.
 
26.
van Weele, A.J., 2010. Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Strategy, Planning and Practice, Andover: Cengage Learning.
 
27.
Weigel, U., Ruecker, M., 2017. The Strategic Procurement Practice Guide, Springer.
 
28.
Woodside, A.G., Samuel, D.M., 1981. Observations of centralized corporate procurement, Industrial Marketing Management, No. 10 (4).
 
29.
Wszendybył-Skulska, E., Apollo, P., 2018. Kreowanie wartości w wybranych obszarach procesów zakupowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 351.
 
30.
Zazulina, M., 2010. Strategic approach to purchasing management in small & medium size enterprises. Focus on Supplier Selection and Supplier Development Functions, Master’s Thesis in Logistics and Innovation Management, August.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top