ARTYKUŁ ORYGINALNY
Strategiczne zakupy w przedsiębiorstwie – podejście teoretyczne i praktyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Polish producer of cutting tools FENES S.A. in Siedlce
2
Academy of War Arts in Warsaw, Faculty of Management and Command
Data publikacji: 06-01-2022
 
NSZ 2021;16(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W połowie lat 90. XX w literaturze zaczęto podkreślać rolę strategicznego zarządzania zakupami, ponieważ mają one znaczenie w umocnieniu i stworzeniu funkcji zakupowej w strukturze organizacyjnej. Ponadto, działania strategicznego podejścia do zakupów mają za zadanie wsparcia najwyższej kadry zarządzającej, stworzenia interakcji z innymi funkcjami biznesowymi oraz dostawcami w łańcuchu dostaw, jak również podnieść kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakupami. Celem artykułu jest zaprezentowani teoretycznych oraz praktycznych aspektów definiowania zakupów strategicznych, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, w postaci studium przypadku.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380