ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bariery funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2
Przedsiębiorstwo KBA Sp. z o.o.
Data publikacji: 14-12-2021
 
NSZ 2021;16(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule, w oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono najistotniejsze bariery funkcjonowania małych i średnich firm w województwie mazowieckim. Są one częścią obszerniejszych badań dotyczących dostępności źródeł finansowania oraz barier w rozwoju przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują na duże znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw barier finansowych oraz barier związanych z niestabilnością prawa.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380