ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bariery funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Przedsiębiorstwo KBA Sp. z o.o.
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):55-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule, w oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono najistotniejsze bariery funkcjonowania małych i średnich firm w województwie mazowieckim. Są one częścią obszerniejszych badań dotyczących dostępności źródeł finansowania oraz barier w rozwoju przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują na duże znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw barier finansowych oraz barier związanych z niestabilnością prawa.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dębkowska, K., Kłosiewcz-Górecka, U., Szymańska, A. et al., 2020. Mikrofirmy pod lupą w 2019 r., Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, kwiecień.
 
2.
Domańska-Szaruga, B., 2007. Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 
3.
Domańska-Szaruga, B., Mazurek, K., 2021. Źródła finansowania przedsiębiorstw sektora MSP w województwie mazowieckim, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 2.
 
4.
Matejun, M., Szymańska, K., 2012. Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] Matejun, M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Warszawa: Difin.
 
5.
PARP, 2021, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2021. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
6.
Stefański, A., 2016. Małe i średnie firmy w dobie gospodarki globalnej, [w:] Dylewski, M. (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu.
 
7.
Ziemba, M., Świeszczak, K., 2013. Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64/1.
 
8.
ZPP, 2021. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Raport z badania ilościowego (23.08.2021), https://zpp.net.pl/wp-content/....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top