ARTYKUŁ ORYGINALNY
Porównanie postrzegania przez studentów możliwości wykorzystania zarządzania procesowego w usprawnianiu działań organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
NSZ 2023;18(4):15-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja znajomości przez studentów możliwości wykorzystania zarządzania procesowego w usprawnianiu działań organizacji. Badanie przeprowadzono na pierwszym i ostatnim roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, co pozwoliło ocenić wpływ realizacji programu studiów na wzrost świadomości tych możliwości. Badania wykonano za pomocą metody CAWI. Przygotowaną do tego celu ankietę najpierw zweryfikowano z udziałem ekspertów z dziedziny modelowania procesów biznesowych, a następnie udostępniono studentom do wypełnienia na serwerach Uniwersytetu Warszawskiego. Badania pokazały, że zainteresowanie zarządzaniem procesowym wśród studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim nie jest zbyt wysokie, a pojawiające się nowości w tym zakresie nie są im znane. Kluczowy z punktu widzenia Uniwersytetu Warszawskiego jest fakt, że ponad 90% studentów podstawowe informacje o zarządzaniu procesowym zdobyła na uczelni, dzięki czemu znakomicie radzi sobie z wykorzystaniem go w pracy zawodowej. Najbardziej znaczącą i budującą informacją jest ta, że ponad 35% badanych studentów Uniwersytetu Warszawskiego w pracy zawodowej wykorzystuje zarządzanie procesowe. Zrealizowane badanie miało swoje ograniczenia – zostało przeprowadzone tylko na dwóch wydziałach uniwersyteckich. Rekomendacją jest to, aby studenci samodzielnie uzupełniali swoje zainteresowania wiedzą, która niemal gwarantuje im późniejsze zatrudnienie oraz świadczy o ich zrozumieniu i nowoczesnym podejściu do interpretacji zjawisk gospodarczych. Na podstawie badań zostało dowiedzione, że pomimo średniej wiedzy studentów na temat zarządzania procesowego uznają je oni za niezbędne do wykorzystania w przyszłej pracy.
 
REFERENCJE (28)
1.
AALST, W., HOFSTEDE, A., WESKE, M., 2003. Business Process Management, [w:] Survey, A. (red.), Proceedings of the International Conference on Business Process Management, BPM 2003, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2678, Berlin: Springer-Verlag.
 
2.
BITKOWSKA, A., 2009. Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa: Vizja Press & IT.
 
3.
BLIKLE, A., 2011. Doktryna jakości − preambuła, Warszawa: www.firmyrodzinne.pl (dostęp: 19.10.2023).
 
4.
DELOITTE, 2020. Nowa rola CIO — otwartość prezesów firm na dynamiczną zmianę roli specjalisty ds. IT, łączącego zmysł biznesowy z technologiami. Wyniki globalnego badania 2020 Deloitte and WSJ Intelligence Global Survey, https://www2.deloitte.com/pl/p... (dostęp: 19.10.2023).
 
5.
DRATH, R., HORCH, A., 2014. Industrie 4.0: Hit or Hype?, Industrial Electronics Magazine, nr 8(2).
 
6.
GABRIELCZYK, R., JURCZUK, A., 2015. Kompetencje w obszarze modelowania procesów. Implikacje dla urzędów sektora publicznego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243.
 
7.
GARTNER, 2013. Gartner Inc. Forecast: The Internet of Things. Worldwide. 2013, www.gartner.com (dostęp: 18.10.2023).
 
8.
GENERO, M., POELS, G., PIATTINI, M., 2008. Defining and validating metrics for assessing the understandability of entity-relationship diagrams, Data & Knowledge Engineering, nr 64(3), s. 534-557.
 
9.
KASPRZAK, T. (red.), 2005. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Warszawa: Difin.
 
10.
KOHLBACHER, M., GRUENWALD, S., 2011. Process Orientation: Conceptualization and Measurement, Business Process Management Journal, nr 17(2).
 
11.
KRUKOWSKI, K., 2011. Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
 
12.
LINDLAND, O., SINDRE, G., SOLVBERG, A., 1994. Understanding quality in conceptual modelling, IEEE Software, nr 11(2).
 
13.
LOWE, G., 2007. 21st Century Job Quality. Achieving What Canadians Want, CPRN Research Report W/37 Work and Learning.
 
14.
MICROSOFT, 2019. Podstawy BPMN w codziennym zarządzaniu firmą, www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/the-guide-to-using-bpmn-in-your-business (dostęp: 18.10.2023).
 
15.
NOSOWSKI, A., 2010. Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, Warszawa: C.H. Beck.
 
16.
NOWAK, M., 2008. Controlingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optymalizacji jej efektów, Problemy Zarządzania, nr 4 (22).
 
17.
OLEŚ-FILIKS, M., 2023. Postrzeganie przez studentów możliwości wykorzystania zarządzania procesowego w usprawnianiu organizacji, [w:] Dudycz, H., Hernes, M., Pondel, M., Rot, A. (red.), Informatyka w zarządzaniu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 226-245.
 
18.
NOWAKOWSKA, I., GŁOWACKA, M.D., RASIŃSKA, R., GŁOWACKA-RĘBAŁA, A., 2011. Zarządzanie jakością pracy członków organizacji, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34), s. 218-225.
 
19.
ROMANOWSKA, M., 2004. Leksykon zarządzania, Warszawa: Difin.
 
20.
SAJKIEWICZ, A., 2004. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa: Poltext.
 
21.
SCHMIDT, R., 2013. Industrie 4.0 – revolution oder evolution, Wirtsch Ostwürtt, nr 4-5.
 
22.
SCHMIDT, R., 2015. Industry 4.0 – Potentials for Creating Smart Products, Empirical Research Results, Business Information System.
 
23.
SKRZYPEK, E., HOFMAN, M., 2010. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
24.
SOLDATY, A., Koncepcja Centrów Kompetencji Industry 4.0 wspierających transformację krajowego przemysłu wytwórczego, www.mr.gov.pl (dostęp: 18.10.2023).
 
25.
Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (Dz.U. 2013 poz. 136).
 
26.
Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kraju 2020” (Dz.U. 2012 poz. 882).
 
27.
WAWAK, T., 2001. Zarządzanie a jakość pracy i życia. Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4, Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.
 
28.
ZIEMBA, E., OBŁĄK, I., 2012. Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN – studium przypadku, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top