ORIGINAL PAPER
POMIAR INNOWACYJNOŚCI Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):83-94
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Article describes different innovation indicators dedicated to product, process, organization and market innovation, measuring also efficiency and scope of the innovation process, expenditures on innovation, the benefits of innovation and cooperation in the innovation activity. The second part of this article is case study of polish innovative company and analysis of its innovation indicators on products, research.
 
REFERENCES (18)
1.
BARTUSIK K., 2015, Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji, „Marketing i rynek”, nr 5 (CD).
 
2.
BARUK J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
BIAŁOŃ L., 2010, Mierniki aktywności innowacyjnej firm, [w:] L. Białoń, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 
4.
DEREŃ A.M., SKONIECZNY J., 2016, Zarządzanie twórczością organizacyjną – podejście procesowe, Difin, Warszawa.
 
5.
DUNICZ M., WYCHOWANEK J., 2014, Metody pomiaru innowacyjności, „Prace Naukowe Wałbrzy-skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 29 (4).
 
6.
GAULT F., 2013a, Innovation indicators and measurement: an overview, [in:] Gault F. (eds.), Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.
 
7.
GAULT F., 2013b, Innovation indicators and measurement: challenges, [in:] Gault F. (eds.), Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.
 
8.
Kaplan R.S., Northon D.P., 2011, Mapy strategii w biznesie : jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
9.
MOTYKA S., 2011, Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
10.
POMYKALSKI A., 2001, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 
11.
ROSZKOWSKA-MENKES M., 2015, Otwarte innowacje w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
12.
WERESA M.A., 2014, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 
13.
WODECKA-HYJEK A., 2013, Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 922.
 
14.
SMAY O FIRMIE 2005, http://www.smay.pl/firma/, (20.12.2016)
 
15.
 
16.
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
17.
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
18.
PNT-02U Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, http://form.stat.gov.pl/formul..., (20.12.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top