ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
INNOWACYJNY MODEL BIZNESOWY JAKO DETERMINANTA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):95-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Postępująca globalizacja oraz dynamika otoczenia sprawiają, że konkurowanie z firmami działającymi na rynku jest coraz trudniejsze. Jedną z metod osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej jest stworzenie modelu biznesowego z wykorzystaniem do tego celu innowacji. Ważne jest zrozumienie koncepcji oraz jej kluczowych elementów, dlatego w pierwszej kolejności w artykule zaprezentowane zostały różne podejścia do definiowania pojęcia modelu biznesowego; wyjaśniono też jego istotę oraz znaczenie. Następnie przedstawiono przykładowy szablon modelu biznesowego – model Canvas wraz z charakterystyką jego wszystkich elementów oraz obszarów.
 
REFERENCJE (1)
1.
Afuah A., Tucci Ch., 2013, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top