ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wkład Adama Smitha w rozwój myśli zarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
Technical University of Berlin
 
2
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
NSZ 2022;17(2):79-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Adam Smith był pierwszą osobą, która zidentyfikowała specjalizację i podział pracy jako główne siły napędowe produktywności. Opracował koncepcję „niewidzialnej ręki”, która wyjaśnia, w jaki sposób, przy odpowiednim zestawie bodźców, pojedyncze jednostki nastawione na osiąganie własnych celów są kierowane do wykonywania działań przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. Obie idee mają ogromne znaczenie w dziedzinie zarządzania. W szczególności odnoszący sukcesy menedżerowie to ci, którzy są w stanie stworzyć dobre „zasady gry”, dostosowując zachęty do pracy do celów firmy. Wkład Smitha stanowi podstawę podziału pracy i pokazuje znaczenie ustanowienia właściwych „instytucji” w firmie, nazywając to sprawiedliwym systemem wynagradzania. Artykuł nawiązuje do praktycznych implikacji dla menedżerów nawiązując do wkładu osiemnastowiecznego ekonomisty. Głównym celem artykułu jest podjęcie próby zastosowania teorii z dziedziny ekonomii do dziedziny zarządzania.
 
REFERENCJE (13)
1.
ALLISON, M., PETER, S., LAMONTAGNE, A.D., 2015. Working hours and mental health in Australia: evidence from an Australian population-based cohort, 2001–2012, Occup Environ Med, No. 72(8).
 
2.
APOLLO TECHNICAL, 2022. 17 Remarkable Career Change Statistics to Know, https://www.apollotechnical.co... (03.04.2022).
 
3.
CUI, M., PAN, S.L., NEWELL, S., CUI, L., 2017. Strategy, Resource Orchestration and E-commerce Enabled Social Innovation in Rural China, The Journal of Strategic Information Systems, No. 26(1).
 
4.
DEMBE, A., 2005. The impact of overtime and long work hours on occupational injuries and illnesses: new evidence from the United States, The BMJ.
 
5.
HANLON, G., 2015. The Dark Side of Management: A Secret History of Management Theory, London: Routledge.
 
6.
IWASAKI, K., TAKASHI, M., NAKATA, A., 2006. Health Problems due to Long Working Hours in Japan: Working Hours, Workers’ Compensation (Karoshi), and Preventive Measures, Industrial Health, No. 44.
 
7.
JOHNSON, B.R., 2007. Crucial Elements of Police Firearms Training Loose Leaf, Law Publications, No. 193.
 
8.
KARSTEN, S., 2016. Survey: Too Much Work, Too Much Stress?, https://www.forbes.com/sites/k... (15.02.2022).
 
9.
KIVIMÄKI, M., VIRTANEN, M., KAWACHI, I., NYBERG, S.T., ALFREDSSON, L., BATTY, G.D., BJORNER, J.B., BORRITZ, M., BRUNNER, E.J., BURR, H., DRAGANO, N., FERRIE, J.E., FRANSSON, E.I., HAMER, M., HEIKKILÄ, K., KNUTSSON, A., KOSKENVUO, M., MADSEN, I.E.H., NIELSEN, M.L., NORDIN, M., OKSANEN, T., PEJTERSEN, J.H., PENTTI, J., RUGULIES, R., SALO, P., SIEGRIST, J., STEPTOE, A., SUOMINEN, S., THEORELL, T., VAHTERA, J., WESTERHOLM, P.J.M., WESTERLUND, H., SINGH-MANOUX, A., JOKELA, M., 2015. Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals, Lancet Diabetes Endocrinol, No. 3(1).
 
10.
LUO, Z., QIAO, Y., 2021. New Countryside in the Internet Age: The Development and Planning of E-Commerce Taobao Villages in China, [in:] Bian, L., Tang, Y., Shen, Z. (eds.), Chinese Urban Planning and Construction. Strategies for Sustainability, Cham: Springer.
 
11.
SMITH, A., 1872. An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A. Murray & Company.
 
12.
THE WORLD BANK, 2020. GDP per capita (current US$) – Japan, https://data.worldbank.org/ind... (16.10.2020).
 
13.
WATERHOUSE, J.M., FOLKARD, S., MINORS, D.S., 1978. Shift work, health and safety An overview of the scientific literature, London: The Stationery Office.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top