ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZARZĄDZANIE PROCEDURAMI PERSONALNYMI W ORGANIZACJI – UJĘCIE FUNKCJONALNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):175-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarówno w ujęciu teoriopoznawczym, jak i instrumentalnym, bywa z reguły analizowana w kontekście wielowymiarowym. Zróżnicowane podejście do identyfikacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zdaniem H. Bienioka, obejmuje trzy podstawowe aspekty analizy, tzn.: aspekt procesowy, ilustrujący przebieg (etapy, elementy, podsystemy) procesu zarządzania zasobami ludzkimi; aspekt funkcjonalny, ukazujący przynajmniej cztery główne funkcje zarządzania, do których należą: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie; aspekt narzędziowy, uwzględniający takie obszary działań w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak: kształtowanie polityki personalnej (kadrowej), controlling personalny, koszty pracy. W prezentowanej publikacji ukazano istotę funkcjonalnego podejścia do systemu zarządzania zasobami ludzkimi, odwołując się do prakseologicznej wykładni działania zorganizowanego. Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania analizą objęto procedury personalne realizowane w ramach czterech klasycznych funkcji zarządzania, zaliczając do nich: planowanie zasobów ludzkich, organizowanie i alokację zasobów ludzkich, motywowanie personelu, kontrolowanie i ocenianie pracowników.
 
REFERENCJE (15)
1.
BIENIOK H. (red.), 2006, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 
2.
EMBROS G., 2014, Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, nr 12.
 
3.
GRIFFIN R. W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
4.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W. (red.), 1999, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
5.
OSMELAK J., 1995, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 
6.
PAWLAK Z., 2003, Personalna funkcja firmy: procesy i procedury kadrowe, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 
7.
PENC J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd. Antykwa, Kraków.
 
9.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody, PWE, Warszawa.
 
10.
STONER J. A. F., WANKEL CH., 1994, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
11.
STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R. Jr., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
12.
STABRYŁA A., 1997/1998, Podstawy zarządzania firmą, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA, Kraków-Kluczbork.
 
13.
SZAŁKOWSKI A. (red.), 2002, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 
14.
ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., 1996, Marketing personalny: czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa.
 
15.
ŻUKOWSKI P., MUSZYŃSKI A., 1999, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wartościowanie pracy, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Koszalin.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top