ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze turystycznym
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
2
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):111-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach działających w sektorze turystycznym. Zaprezentowane zostały cechy charakterystyczne dla sektora turystycznego, a w szczególności najważniejszego z jego przemysłów – przemysłu hotelarskiego. Scharakteryzowano kapitał ludzki przedsiębiorstw turystycznych, jego specyfikę, a w szczególności zwrócono uwagę na jego istotny wpływ w podnoszeniu wartości całej organizacji. Przedstawiono trzy bazowe modele zarządzania zasobami ludzkimi, które odniesiono do zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach turystycznych.
 
REFERENCJE (17)
1.
Armstrong M., 2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Beer M., 1984, Human Resource Management: A general Manager’s perspective, The Free Press, New York.
 
3.
Becherel L., Cooper C., 2002, The impact of globalization on HR Management in the Tourism Sector, [w:] Tourism Recreation Research, 1/2002, str. 3-16.
 
4.
Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa.
 
5.
Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A., 2016, Wiedza - Kapitał ludzki – Gospodarka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 
6.
Fombrun Ch.J,,Tichy N.M., Devanna M.A., 1982, Strategic Human Resource Management, [w:] Sloan Management Review 2/1982, str. 47 – 55.
 
7.
Grabowska B., Mesjasz-Lech A., 2016, Konkurencyjne uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy, [w:] Przegląd organizacji Nr 10 (921), str. 22-28.
 
8.
Ilo/unwto Joint Project on Employment in the Tourism Industries: Statistics Component, 2009, Indonezja.
 
9.
Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof F., 2011, Do SMEs create more and better jobs?, Zoetermeer, https://ec.europa.eu/growth/si... growth/files/docs/body/do-smes-create-more-and-better-jobs_en.pdf .
 
10.
Lundy O., Cowling A., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków
 
11.
Puczkowski B., 2005, Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, UWM, Olsztyn.
 
12.
Wszendobył-Skulska E., 2012, Human Capital in Hotel Industry, Wydawnictwo Naukowe CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Witkowski Cz., Kachniewska M., 2005, Hotelarstwo cz. III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
15.
GUS, 2016, https://stat.gov.pl/files/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/6/1/ kobiety_i_mezczyzni_2016, (16.10.2017).
 
16.
GUS, 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tem... dzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-polroczu2017-r-,1,27.html, (16.10.2017).
 
17.
EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY, 2011, http://osha. europa.eu/pl/publications/factsheets/69 (27.09.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top