ARTYKUŁ ORYGINALNY
NOWOCZESNE NARZĘDZIA W POZYSKIWANIU ZASOBÓW LUDZKICH DO ORGANIZACJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):191-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rzeczywistość gospodarcza współczesnych czasów opiera się o osiągnięcia technologiczne, proces globalizacji i presję czasową. W tych warunkach dużą wagę przywiązuje się do zasobów ludzkich organizacji, które postrzega się jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule opisano najważniejsze narzędzia nowoczesnej rekrutacji i selekcji kandydatów starających się o pracę w nowoczesnej organizacji, bazując na tezie, że wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami przedsiębiorstwa. Ponadto opisano jedne z najpopularniejszych technik badania przydatności kandydatów do objęcia obsadzanego stanowiska pracy.
 
REFERENCJE (14)
1.
APANOWICZ J., 2002, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia.
 
2.
ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
3.
BRUDLAK J., 2003, Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym, [w:] Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2012a, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, Wyd. W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa.
 
6.
DALE M., 2001, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
7.
MIKUŁA B., ZIĘBICKI B., 2001a, Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków.
 
8.
MIKUŁA B., ZIĘBICKI B., 2001b, Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się, „Problemy Jakości”, nr 3.
 
9.
SUCHAR M., 2003, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa.
 
10.
SZTUMSKI J., 1995, Wstęp do metod i technik badań społecznych, SOFT-REM, Katowice.
 
11.
Teczka informacyjna, Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2010.
 
12.
WALTER P., Skuteczna rekrutacja pracowników: definicja, proces, zasady, etapy rekrutacji pracowników w firmie [online] URL: www.metarekrutacjaiselekcja.pl [20.06.2016]
 
13.
Poradnik Kariery URL: http://www.infopraca.pl [20.06.2016]
 
14.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top