ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Aplikacja w języku JAVA do obsługi bazy danych pracowników spółki węglowej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowe
 
2
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):77-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano projekt bazy danych, w której przechowywane są informacje na temat pracowników dołowych spółki węglowej oraz aplikacji z języku Java (JDBC). Aplikacja ma za zadanie ułatwić pracownikom spółki węglowej obsługę bazy danych. Program umożliwia przeglądanie, przeszukiwanie bazy danych, dodawanie i usuwanie rekordów z bazy. Program oraz baza powstały w celu ułatwienia spółkom węglowym elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi. To z kolei niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia kosztów całkowitych produkcji węgla kamiennego. Dodatkowo biorąc pod uwagę zmiany wydajności pracy związane z sezonowością popytu na węgiel kamienny rozwiązanie przedstawionego w artykule problemu jest kluczowym aspektem mogącym poprawić kondycję finansową spółek węglowych. Celem pracy było utworzenie narzędzia, którego zastosowanie z całą pewnością umożliwiłoby ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie problemów spółek węglowych związanych z przerostem lub niedoborem zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku, a co za tym idzie zbędnych kosztów zatrudnienia. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę, iż koszty te stanowią około 40% kosztu całkowitego produkcji.
 
REFERENCJE (14)
1.
Czapla K. (2015), Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL, Helion, Gliwice.
 
2.
Eckel B. (2006), Thinking in Java, Helion Gliwice.
 
3.
Grochola M. (2000), Java aplikacje bazodanowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
4.
Gruber M. (2000), SQL. Wydanie II, Helion, Gliwice
 
5.
Iyer V., Perry E., Wright B., Pfaeffle T. (2010), Oracle Database JDBC Developer’s Guide and Reference, Oracle Corporation
 
6.
Łacheciński S. (2015), Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Borland, Embar-rcadero, Sun, Oracle. Informatyka ekonomiczna, vol. 3(37).
 
7.
Na G., Longzhe J., Peng W., Ling L. (2011), The Study and Application of Safety Information Management System of the Coal Mines Engineering, Procedia Engineering vol. 26
 
8.
Reese G. (2000), Database Programming with JDBC and Java. O’Reilly Media, Sebastopol.
 
9.
Schildt H. (2014), Java kompendium programisty, Helion Gliwice
 
10.
Sheldon R., Moes G. (2005), Beginning MySQL, Wiley Publishing, Indianapolis.
 
11.
Thariqa P., Sitanggang I.S. (2015), Spatial online analytical processing for hotspots distribution based on socio-economic factors in Riau Province Indonesia, Procedia Environmental Sciences vol. 24.
 
12.
Ullman L. (2006), MySQL, Second Edition: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press, Berkeley.
 
13.
Vujic S., Miljanovic I., Petrovski A. (2000), A Concept of The Establishing the Computer Supported Information Management System at the“DRMNO” Open Pit Mine, Coal Basin Kostolac, Journal of Mining Scinece vol. 44.
 
14.
Wilton P., Colby J. (2005), SQL od podstaw, Helion Gliwice.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top