ORIGINAL PAPER
PERSONNEL MANAGEMENT PROCEDURES OF THE ORGANIZATION – FUNCTIONAL PERSPECTIVE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):175-189
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The problems human resources management organization, both in terms of epistemological as well as instrumental, sometimes generally analyzed in the context of a multi-dimensional. Differentiated approach to the identification of human resources management system, according to H. Bieniok, includes three basic aspects of the analysis: aspect of the process, illustrating the process (steps, elements, subsystems) of the process of human resource management; functional aspect, showing at least four main management functions, which include: planning, organizing, motivating and controlling; aspect of utility covering such areas of action in human resources management as: shaping the personnel policy (human resources), controlling personnel, labor costs. In the present publication it is shown a functional approach to human resources management system, referring to the praxeological interpretation activities organized. Because of the subject of this study included analysis procedures personal implemented within four classic management functions including among them: human resource planning; organizing and allocation of human resources; motivating personnel; controlling and evaluating employees.
 
REFERENCES (15)
1.
BIENIOK H. (red.), 2006, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 
2.
EMBROS G., 2014, Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, nr 12.
 
3.
GRIFFIN R. W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
4.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W. (red.), 1999, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
5.
OSMELAK J., 1995, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 
6.
PAWLAK Z., 2003, Personalna funkcja firmy: procesy i procedury kadrowe, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 
7.
PENC J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd. Antykwa, Kraków.
 
9.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody, PWE, Warszawa.
 
10.
STONER J. A. F., WANKEL CH., 1994, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
11.
STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R. Jr., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
12.
STABRYŁA A., 1997/1998, Podstawy zarządzania firmą, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA, Kraków-Kluczbork.
 
13.
SZAŁKOWSKI A. (red.), 2002, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 
14.
ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., 1996, Marketing personalny: czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa.
 
15.
ŻUKOWSKI P., MUSZYŃSKI A., 1999, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wartościowanie pracy, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Koszalin.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top