ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):45-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Blikle A. J., Nie zysk a trwanie – Andrzej Blikle o celu i cechach firmy, Magazyn CEO , nr 4, Warszawa 2007
 
3.
Chrisidu-Budnik M., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania,Kolonia, Wrocław 2005.
 
4.
Ciekanowski Z., Wyznaczniki i mierniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, AON, Warszawa 2013
 
5.
Czerwińska M., Pioch J., Nogal P., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007
 
6.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 
7.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2015.
 
8.
Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 
9.
Kabut M., Malesa T., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowej transportu ładunków, UMK, Zarządzanie XlII, Toruń 2015, nr 3.
 
10.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 
11.
Marek S., Białasiewicz M., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008
 
12.
Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 
13.
Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo PO lTE XT, Warszawa 2010
 
14.
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 
15.
Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 
16.
Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 
17.
Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyką biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2011
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top