ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wkład polskich wynalazców do rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):59-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca wkładu polskich wynalazców do rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku. Wynalazcy sprzed 100 lat, często zapomniani, podobnie jak i ich wynalazki, które pomimo upływu czasu towarzyszą nam do dnia dzisiejszego. Takim okresem szczególnym był czas I wojny światowej i w jej wyniku uzyskanie własnej państwowości. To z tym okresem ściśle jest związane utworzenie Urzędu Patentowego RP oraz po raz pierwszy w naszej historii opracowanie podstaw dla ochrony prawnej wynalazków powstałych już w wolnej Polsce. W oparciu o przyjęty w tamtym okresie system prawny i ciągle nowelizowane przepisy prawa krajowego, nieprzerwanie od 100 Polski Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe zgłaszane do ochrony w naszym kraju.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bazylow L., Historia powszechna 1789 – 1918, Warszawa 1986
 
2.
Costleden R., Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa 2008
 
3.
Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa 1978
 
4.
Hart M.H., 100 Postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Warszawa 1995
 
5.
Historia Europy, Warszawa 1995
 
6.
Kronika techniki, Warszawa 1992
 
7.
Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979
 
8.
Łotysz S., Polscy wynalazcy, Warszawa 2018
 
9.
Orłowski B., Co wnieśli wielcy Polacy do dorobku światowego i dorobku innych krajów w dziedzi-nie techniki i nauk matematyczno-przyrodniczych, [w]: A. Adamczak (red.) Europejskie Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej – Nowe wyzwania Zeszyt 28, Wyd. UPRP, Warszawa 2004 r
 
10.
https://www.encyklopedia.pwn.p... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
11.
http://www.janczochralski.com/... [data dostępu 21.03.2018 r.]
 
12.
http://naukawpolsce.pap.pl/akt... [data dostępu 21.03.2018 r.]
 
13.
http://www.jan.private.pl/wyn.... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
14.
http://nowahistoria.interia.pl... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
15.
http://www.bg.agh.edu.pl/MSC/m... [data dostępu 08.04.2018 r.] [data dostępu 18.03.2018 r.
 
16.
http://www.uwazamrze.pl/artyku... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
17.
http://www.samolotypolskie.pl/... [data dostępu 18.03.2018 r.]
 
18.
https://www.biuletyn.pw.edu.pl... [data dostępu 08.04.2018 r.]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top