ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wizerunek menadżera jutra w organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):95-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy artykułu podjęli w nim próbę charakterystyki, jak powinien wyglądać menadżer jutra. Najpierw wskazano rolę menadżera w organizacji oraz scharakteryzowano umiejętności menadżerskie. Omówiono zasady etycznego zachowania i przedstawiono jak istotna jest rola etyki menadżera w zarządzaniu. Następnie określono wizerunek menadżera jutra wskazując, że jego prawdziwa siła będzie się przejawiać w jego zdolnościach, umiejętnościach i kreatywności rozumianej jako odkrywanie, porządkowanie oraz planowanie. Wskazano również na umiejętności i cechy menadżerów zwracając uwagę, że muszą być oni odporni na zmęczenie i zdolni do wykonywania zróżnicowanych zadań w nienormowanym czasie pracy. Ponadto menedżerowie muszą chcieć, umieć i lubić oddziaływać na innych ludzi. Powinni także umieć celowo dysponować swoimi osobistymi zasobami i używać ich na rzecz organizacji.
 
REFERENCJE (7)
1.
Ciekanowski Z., 2015, Rola menedżera w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 107 (34).
 
2.
Ciekanowski Z., 2013, Miejsce i rola kierownika w motywowaniu pracowników, AON, Warszawa.
 
3.
Griffin R., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
4.
Kisielnicki J., 2008, Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 
5.
Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
6.
Penc J., 1994, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
7.
WACHOWIAK P., 2001, Profesjonalny menedżer, wyd. Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top