ARTYKUŁ ORYGINALNY
Konflikt jako element zarządzania organizacją
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 
2
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):39-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W treści artykułu odniesiono się do źródeł i przejawów konfliktu w organizacji, traktowanego jako nieodzowny element relacji międzyludzkich. U jego podłoża zawsze znajduje się rozbieżność interesów danych podmiotów. Z uwagi na istotę oddziaływania konfliktów w organizacji w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe strategie i metody oraz skutki zarządzania konfliktem w organizacji. Wskazano jednostkowy, grupowy i międzyorganizacyjny model występowania konfliktu. Odniesiono się również do wagi kontekstu i czynników osobowościowych w kształtowaniu sytuacji niepożądanych w organizacji. Jednocześnie wskazano obszary pozadysfunkcyjnego oddziaływania konfliktów, podkreślając ich mobilizujący i wzmacniający więzi charakter, uzależniony od poziomu występowania ogólnie rozumianych rozbieżności interesów na poziomie człowieka, grupy i organizacji.
 
REFERENCJE (11)
1.
Balawajder K., 1998, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
2.
Ciekanowski Z., 2009-2010, Konflikt jako szczególny problem w zespole, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, vol. 5-6, nr 2.
 
3.
Kopaliński W., 2003, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, MUZA, Warszawa.
 
4.
Robbins S.P., Judge T.A., 2011, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
5.
Rummel-Syska Z., 1999, Konflikty organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Sikora J., 1998, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, TNOiK, Bydgoszcz.
 
7.
Stoner J.A.F., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Wajda A., Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 
9.
Kłusek-Wojciszke B., Metody zarządzania konfliktem w organizacjach (dostęp: 12.12.2018), https://pbn.nauka.gov.pl/polin...- -0d51577669b9
 
10.
Managing Conflict (dostęp: 15.12.2018), http://www.ctic.purdue.edu/KYW... Conflict.html.
 
11.
Tips for Conflicts (dostęp: 14.12.2018), http://studentlife.tamu.edu/sc....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top