ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zarządzanie usługami pocztowymi w Polsce i Niemczech
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):29-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono usługi kurierskie oraz zarządzanie procesami w podmiotach pocztowych. Dokonano analizy zarządzania usługami pocztowymi na podstawie liderów na rynku polskim – Poczty Polskiej i niemieckim – Deutsche Post. W artykule wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, analizę porównawczą oraz analizę literatury. Przedstawiono ocenę świadczonych usług przez Pocztę Polską i Deutsche Post.
 
REFERENCJE (20)
1.
Daszkowska M., 1998, Usługi, Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa
 
2.
Geschäftsbericht 2016, Die Zukunft der Logistik immer wieder Neu Erfinden, Deutsche Post DHL Group
 
3.
Kawa A., 2012, Rynek usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP), [w:] Logistyka w Polsce, Raport 2011, Fechner I., Szyszka G. (red.), ILiM, Poznań.
 
4.
Krawczyk S., 2011, Logistyka. Teoria i praktyka. T.1, Difin, Warszawa.
 
5.
Kupiec L., 2010, Podstawy logistyki, WSzFiZ, Białystok
 
6.
Pliszka M., 2008, Rynek usług kurierskich w Polsce, Słupskie Prace Geograficzne 5, Słupsk
 
7.
Pohl H. Ch., 2001, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań
 
8.
Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., 2005, Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wyd. UG, Gdańsk
 
9.
Rutkowski K., 2001, Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa
 
10.
Rydzkowski W., 2011, Usługi logistyczne, ILiM, Poznań.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top