ARTYKUŁ ORYGINALNY
Generacyjne wyzwania w zakresie funkcjonowania współczesnych organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 
2
Akademia Sztuki Wojennej
 
3
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):27-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu wskazano specyfikę czasu, w jakim na rynku pracy funkcjonują pokolenia sprzed rozwoju masowej cyfryzacji, i pokolenia, dla których wszechobecność sieci teleinformatycznych jest nie tylko normą, ale i warunkiem zachowania bezpieczeństwa. Autorzy artykułu, wskazując środowisko funkcjonowania organizacji, zarówno w rozumieniu jej dalszego i bliższego otoczenia, jak i w zakresie uwarunkowań wewnętrznych, nakreślają szanse i zagrożenia działań firm determinowanych przez udział wielu generacji wiekowych. Efektem tych aktywności jest świadoma i zorganizowana polityka budowania wizerunku firmy (employer branding), mająca odzwierciedlenie nie tylko w szeroko rozumianym public relations, ale i w polityce personalnej organizacji, zatem w procesie rekrutacji, adaptacji pracownika, jego motywowaniu oraz w realizacji systemu ocen pracowniczych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Ambler T., Barrow S., 1996, The Employer Brand, „The Journal of Brand Management”, vol. 4, nr 3.
 
2.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.A., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
3.
Bielski M., 1997, Organizacje – istota, struktura, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Ciekanowski Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław.
 
5.
de Vall M., 2018, Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1.
 
6.
Długosz P., 2014, Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
7.
Gordon M.E., Trump D.J., 2009, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., 2008, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
9.
GUS, 2017, Osoby młode na rynku pracy, Warszawa.
 
10.
GUS, 2018, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Warszawa.
 
11.
Kampioni-Zawadka M., 2018, Employer branding na polskim rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
12.
Rogozińska-Pawełczyk A., 2014, Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
13.
Smolbik-Jęczmień A., 2013, Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y wwarunkach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Sokołowska S., 2009, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.
 
15.
Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
16.
Albrychiewicz-Słocińska A., Robak E., Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y – wybrane praktyki organizacyjne z zakresu marketingu rekrutacyjnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 28 (dostęp: 13.12.2018), http://wz.pcz.pl/znwz/files/z2....
 
17.
Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym (dostęp: 14.12.2018), http://www.zakrzewska-bielawsk....
 
18.
Majewska M., Employer branding – co to jest i na czym polega? (dostęp: 17.12.2018), https:// praca.money.pl/ poradniki/artykul/employer-branding---co-to-jest-i-na-czym,220,0,1795804. html.
 
19.
Pokolenie [hasło] (dostęp: 14.12.2018), https://encyklopedia.pwn.pl/ha.... html.
 
20.
Sadowski R., Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności (dostęp: 14.12.2018), https://blog.newspoint.pl/inde....
 
21.
Utrzymanie pracowników kluczowym wyzwaniem dla 3/4 firm w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat (dostęp: 18.12.2018), http://bpcc.org.pl/pl/publikac....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top