ORIGINAL PAPER
The influence of the environment on the functioning of the organization
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):45-58
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
 
REFERENCES (17)
1.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Blikle A. J., Nie zysk a trwanie – Andrzej Blikle o celu i cechach firmy, Magazyn CEO , nr 4, Warszawa 2007
 
3.
Chrisidu-Budnik M., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania,Kolonia, Wrocław 2005.
 
4.
Ciekanowski Z., Wyznaczniki i mierniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, AON, Warszawa 2013
 
5.
Czerwińska M., Pioch J., Nogal P., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007
 
6.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 
7.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2015.
 
8.
Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 
9.
Kabut M., Malesa T., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowej transportu ładunków, UMK, Zarządzanie XlII, Toruń 2015, nr 3.
 
10.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 
11.
Marek S., Białasiewicz M., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008
 
12.
Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 
13.
Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo PO lTE XT, Warszawa 2010
 
14.
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 
15.
Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 
16.
Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 
17.
Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyką biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2011
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top