ARTYKUŁ ORYGINALNY
METODA DESIGN-BASED THINKING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
 
Więcej
Ukryj
1
Kaunas University of Technology, Lithuania
 
2
UAB Izabelita, Lithuania
 
 
Data publikacji online: 28-09-2020
 
 
Data publikacji: 28-09-2020
 
 
NSZ 2020;15(3):39-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szybki rozwój technologiczny, geograficznie nieograniczone rynki, oferują klientom ogromne możliwości zaspokojenia ich potrzeb przy wyborze i zakupie produktów lub usług, a firmy muszą korzystać z nowych i kreatywnych metod, takich jak design-based thinking, aby zidentyfikować oczekiwania konsumentów i stworzyć produkt lub usługę, która spełnia potrzeby konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie metody design-based thinking i jej zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody analizy i syntezy literatury przedmiotu wykazały, że design-based thinking może przyczynić się do powstania wartości dodanej poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów firmy i poprawę istniejących procesów na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem.
 
REFERENCJE (20)
1.
BAECK A., GREMETT P., 2011, Design Thinking, (In:) H. Degen, X. Yuan (Eds.), UX Best Practices – How to Achieve More Impact with User Experience, McGraw-Hill Osborne Media.
 
2.
BECKMAN S.L., BARRY M., 2007, Embedding Design Thinking, „California Management Review“, Vol. 50, No. 1.
 
3.
BROWN T., 2008, Definitions of design thinking, “Harward Business Review”, June.
 
4.
BROWN T., 2009, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business, New York.
 
5.
COHEN R., 2014, Design Thinking: A Unified Framework for Innovation. Forbes, March 31.
 
6.
HESKETT J., DILNOT C., BOZTEPE S., 2017, Design and the Creation of Value, Bloomsbury Academic, New York.
 
7.
JOHANSSON-SOLBERG U., 2013, Design Thinking: Past, Present and Possible Futures, John Wiley & Sons Ltd., Vol. 22, No. 2.
 
8.
KRIPPENDORFF K., 2006, The Semantic Turn: A New Foundation for Design, Routledge.
 
9.
LIEDKA J., KING A., BENNET K., 2013, Solving Problems with Design Thinking, Columbia University Press.
 
10.
Lithuanian Design Sector Coordinating Institution Needs Analysis and Feasibility Study: Lietuvos dizaino sektorių koordinuojančios institucijos poreikio analizė ir galimybių studija, 2019, https://issuu.com/dizainosavai... (access: 16.11.2020).
 
11.
MARTIN R., 2009, The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage, Harvard Business School, Cambridge.
 
12.
OWEN C., 2007, Design thinking: Notes on its nature and use, „Design Research Quarterly“, No. 2(1).
 
13.
PERSON O., SCHOORMANS J., 2010, Cultivating creative equity in Scandinavian design brands, “Design Issues”, No. 26(4).
 
14.
RUTKAUSKAITĖ G., ŽEIMYs P., 2016, Ar dizainas vertas Europos investicijų? Dizaino sprendimais paremtų inovacijų ekosistemos Europoje analizė Jungtinė Karalystė/Danija/Estija, http://kurklt.lt/wp-content/up... (access: 16.11.2020).
 
15.
SCHMIEDGEN J., RHINOW H., KÖPPEN E., MEINEL C., 2015, Parts Without a Whole? – The Current State of Design Thinking Practice in Organizations, Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, Potsdam.
 
16.
SIMON H.A., 1969, The Sciences of the Artificial, MIT Press, Cambridge.
 
17.
SIMONS T., GUPTA A., BUCHANAN M., 2011, Innovation in R&D: Using design thinking to develop new models of inventiveness, productivity and collaboration, “Journal of Commercial Biotechnology”, No. 17.
 
18.
THORING K., MULLER R.M., 2011, Understanding design thinking: a process model based on method engineering. International Conference on Engineering and product design, UK, London, https://www.researchgate.net/p... (access: 16.11.2020).
 
19.
VIANNA M., VIANNA Y., ADLER I.K., LUCENA B., RUSSO B., 2012, Design thinking. Business innovation, MJV PRESS, Rio de Janeiro.
 
20.
WATTANASUPACHOKE T., 2012, Design Thinking, Innovativeness and Performance: An Empirical Examination, “International Journal of Management and Innovation”, Vol. 4, No. 1.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top