ARTYKUŁ ORYGINALNY
Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):13-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono autorski program dotyczący trenowania kreatywności oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem takiego treningu jest nauczenie uczestników rozwiązywania problemów w celu uzyskania rozwiązania nowego i wartościowego. W artykule poruszono kwestię możliwości uczenia się kreatywności. Przedstawiono teoretyczne podstawy treningu, a także sam program treningu z przykładami technik stosowanych w poszczególnych jego etapach.
 
REFERENCJE (40)
1.
BUBROWIECKI A., 2007, Sekrety kreatywnego myślenia: jak rozbudzić swoją kreatywność i tworzyć genialne pomysły?, Internetowe Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice.
 
2.
BUZAN T., 2014, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo Aha, Łódź.
 
3.
CHYBICKA A., 2006, Psychologia twórczości grupowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
4.
DANIECKI W., 2015, Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
DE BONO E., 2011, Umysł kreatywny, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
6.
DOBROŁOWICZ W., 2016, Trening umysłu intuicyjno-racjonalnego (zarys koncepcji), (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
7.
GAŁDOWA A., NIELICKI A., 2005, Bycie twórczym jako odpowiedź na wartości, (w:) A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowania psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
8.
GRAY D., BROWN S., MACANUFO J., 2013, Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
9.
KARWOWSKI M., 2010, Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
10.
KĄKOL U., KRUPA A., KOSIERADZKA A., SMAGOWICZ J., 2013, Proste metody pobudzania kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
11.
KĄKOL U., SMAGOWICZ J.2013, Złożone metody pobudzania kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
12.
KOZIELECKI J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
NĘCKA E., 2005, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
NĘCKA E., ORZECHOWSKI J., SŁABOSZ A., SZYMURA B., 2005, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
15.
NOLLKE M., 2008, Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, Flashbook.pl, Warszawa.
 
16.
PRELIPCEAN G., 2000, Creativity in Business and Education – Useful Ideas for Managers, (w:) J. Szczecińska (red.), Creativity in business and education, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
17.
PROCTOR T, 2003, Twórcze rozwiazywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
18.
RIDDERSTALE J, NORSDSTROM K. A., 2006, Karaoke kapitalizm. Zarządzanie dla ludzkości, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
19.
RYNKIEWICZ J., 2016, Przeszkody w rozwijaniu twórczości i metody przeciwdziałania im, (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
20.
SLOANE P., 2005, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
21.
STANISŁAWIAK E., 2013, Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
22.
SZMIDT K.J., 2013, Trening kreatywności, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
23.
SZMIDT K.J., 2017, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
24.
SZOPIŃSKI J., 2013b, Psychologiczne podstawy kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
25.
SZOPIŃSKI T., 2013a, Kreatywność i jej znaczenie w biznesie, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
26.
TAYLOR C.W., 1988, Various approaches to and definition of creativity, (w:) R.J. Sternberg (ed.), The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspective, Cambridge University Press.
 
27.
TOKARZ A., 2005a, Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
28.
TOKARZ A., 2005b, Motywacja jako warunek aktywności twórczej, (w:) A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
29.
UJWARY- GIL A., 2004, Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 
30.
VON OECH R., 2009, Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy, Galaktyka, Łódź.
 
31.
WEST M.A., 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
32.
WRÓBLEWSKA M., 2016, Mechanizmy rozwoju podmiotowych zasobów twórczych i transgresyjnych w dorosłości, (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
33.
AMABILE T.M., 1998, How To Kill Creativity, https://hbr.org/1998/09/how-to... (dostęp: 4.11.2020).
 
34.
AMABILE T.M., PILLEMER J., 2011, Perspectives on the Social Psychology of Creativity, https://dash.harvard.edu/bitst... (dostęp: 28.10.2020).
 
35.
CHAMORRO-PREMUZIC T., 2016, Ciemna strona kreatywności, https://www.hbrp.pl/b/ciemna-s... (dostęp: 10.07.20200).
 
36.
CHAMORRO-PREMUZIC T., 2017, Does Diversity Actually Increase Creativity?, https://hbr.org/2017/06/does-d... (dostęp: 30.11.2020).
 
37.
INTERNET, 2020a, http://thiagi.net/archive/www/... (dostęp: 10.11.2020).
 
38.
INTERNET, 2020b, www.mycoted.com (dostęp: 10.11.2020).
 
39.
KAUFMANN, S.B., 2016, Relaxation Benefits Introverts More Then Extraverts In Boosting Creativity, https://blogs.scientificameric... (dostęp: 20.10.2020).
 
40.
LUCAS B.J., NORGREN L., 2015, Giving Up Is the Enemy of Creativity, https://hbr.org/2015/12/giving... (dostęp: 02.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top