ARTYKUŁ ORYGINALNY
Badanie wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na innowacyjność w instytucie badawczo-rozwojowym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
National University for Political Sciences and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania
 
 
Data publikacji online: 16-12-2022
 
 
Data publikacji: 16-12-2022
 
 
NSZ 2022;17(4):49-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Literatura badająca empirycznie związek pomiędzy zarządzaniem kapitałem intelektualnym a innowacyjnością w instytucjach B+R jest nieliczna. Ponadto nie znaleziono żadnych źródeł pozwalających rozszerzyć analizę o orientację technologiczną jako strategiczne podejście do rozwijania zdolności innowacyjnych. Niniejsze badanie opiera się na teoretycznych przesłankach spojrzenia na przedsiębiorstwo, opartych na kapitale intelektualnym oraz na dynamicznym spojrzeniu na możliwości. Artykuł dotyczy luki badawczej, podejmuje próbę zbadania wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na innowacyjność w instytucie B+R, z uwzględnieniem związku z orientacją technologiczną. Proponuje się, aby zarządzanie kapitałem intelektualnym przez jego składowe, takie jak kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny, pozytywnie wpływało na innowacyjność instytutu B+R. Ponadto stawia się hipotezę, że kapitał ludzki i innowacyjność pozytywnie wpływają na innowacyjność instytutu B+R. W badaniu wykorzystano analizę PLS-SEM na danych zebranych na próbie (N = 61) pracowników instytutu badawczo-rozwojowego. Dane pozyskano za pomocą kwestionariusza mierzącego zarządzanie kapitałem intelektualnym przez komponenty kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego, oraz innowacyjność, a także orientację technologiczną. Wyniki potwierdzają znaczący bezpośredni wpływ kapitału strukturalnego i relacyjnego na innowacyjność, a także pozytywny bezpośredni wpływ kapitału ludzkiego oraz innowacyjności na orientację technologiczną. Badania te stanowią oryginalny wkład do literatury naukowej, dostarczając nowych dowodów dotyczących związków między zarządzaniem kapitałem intelektualnym, innowacyjnością i orientacją technologiczną w instytucie badawczo-rozwojowym w Europie Wschodniej.
 
REFERENCJE (58)
1.
AL-ANSARI, Y., ALTALIB, M., SARDOH, M., 2013. Technology Orientation, Innovation and Business Performance: A Study of Dubai SMEs, The International Technology Management Review, No. 3(1), pp. 1-11.
 
2.
ANDREEVA, T., GARANINA, T., 2016. Do all elements of intellectual capital matter for organizational performance? Evidence from Russian context, Journal of Intellectual Capital, No. 17(2), pp. 397-412.
 
3.
ANDRIESSEN, D., 2004. IC valuation and measurement: classifying the state of the art, Journal of Intellectual Capital, No. 5(2), pp. 230-242.
 
4.
BARNEY, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, No. 17 (1), pp. 99-120.
 
5.
BENITEZ, J., HENSELER, J., CASTILLO, A., SCHUBERTH, F., 2020. How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research, Information & Management, No. 5, pp. 103168.
 
6.
BONTIS, N., 1998. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management Decision, No. 36(2), pp. 63-76.
 
7.
BUENECHEA-ELBERDIN, M., SAENZ, J., KIANTO, A., 2018. Knowledge management strategies, Intellectual Capital, and innovation performance: a comparison between high- and low-tech firms, Journal of Knowledge Management, No. 22(8), pp. 1757-1781.
 
8.
CABELLO MEDINA, C., CARMONA LAVADO, A., CUEVAS RODRÍGUEZ, G., PÉREZ-LUÑO, A., 2011. Do best and worst innovative companies differ in terms of intellectual capital, knowledge and radicalness?, African Journal of Business Management, No. 5(28), pp. 11450-11466.
 
9.
CASSOL, A., REIS GONÇALO, C., LIMA RUAS, R., 2016. Redefining the Relationship between Intellectual Capital and Innovation: The Mediating Role of Absorptive Capacity, Brazilian Administration Review, No. 13(4), pp. 1-25.
 
10.
DAMANPOUR, F., 1991. Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants, and moderators, Academy of Management Journal, No. 34(3), pp. 555-590.
 
11.
DELGADO-VERDE, M., MARTÍN-DE CASTRO, G., AMORES-SALVADÓ, J., 2016. Intellectual capital and radical innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing firms, Technovation, No. 54, pp. 35-47.
 
12.
DINU, E., 2022. A systematic review of the literature on intellectual capital management, technology and innovation, Ekonomicko-Manazerske Spektrum, No. 16(1), pp. 58-75.
 
13.
DOST, M., BADIR, Y.F., ALI, Z., TARIQ, A., 2016. The impact of intellectual capital on innovation generation and adoption, Journal of Intellectual Capital, No. 17(4), pp. 675-695.
 
14.
DUMAY, J., GARANINA, T., 2013. Intellectual capital research: a critical examination of the third stage, Journal of Intellectual Capital, No. 14(1), 10-25.
 
15.
EDVINSSON, L., 1997. Developing intellectual capital at Skandia, Long Range Planning, No. 30(3), pp. 366-373.
 
16.
EDVINSSON, L., 2013. IC 21: reflections from 21 years of IC practice and theory, Journal of Intellectual Capital, No. 14(1), pp. 163-172.
 
17.
EDVINSSON, L., MALONE, M.S., 1997. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, New York: Harper Business.
 
18.
EDVINSSON, L., SULLIVAN, P., 1996. Developing a model for managing intellectual capital, European Management Journal, No. 14(4), pp. 356-364.
 
19.
EISENHARDT, K.M., MARTIN, J.A., 2000. Dynamic capabilities: What are they?, Strategic Management Journal, No. 21(10-11), pp. 1105-1121.
 
20.
EUROPEAN COMMISSION, 2006. RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, https://op.europa.eu/en/public... (15.08.2022).
 
21.
EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT GLOSSARY, 2012. https://ec.europa.eu/eurostat/... (18.07.2022).
 
22.
GARCIA, R., CALANTONE, R., 2002. A Critical Look At Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: a Literature Review, The Journal of Product Innovation Management, No. 19(2), pp. 110-132.
 
23.
GARCIA-PEREZ, A., GHIO, A., OCCHIPINTI, Z., VERONA, R., 2020. Knowledge management and intellectual capital in knowledge-based organisations: A review and theoretical perspectives, Journal of Knowledge Management, No. 24 (7), pp. 1719-1754.
 
24.
GATIGNON, H., XUEREB, J.M., 1997. Strategic orientation of the firm new product performance, Journal of Marketing Research, No. 34(1), pp. 77-90.
 
25.
GATIGNON, H., TUSHMAN, M.L., SMITH, W., ANDERSON, P., 2002. A Structural Approach to Assessing Innovation: Construct Development of Innovation Locus, Type and Characteristics, Management Science, No. 48(9), pp. 1103-1122.
 
26.
GOMEZELJ OMERZEL, D.G., SMOLČIĆ JURDANA, D., 2016. The influence of intellectual capital on innovativeness and growth in tourism SMEs: empirical evidence from Slovenia and Croatia, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, No. 29, pp. 1075-1090.
 
27.
GRANT, R.M., 1996. Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, No. 17 (Winter Special Issue), pp. 109-122.
 
28.
HEFFNER, M., SHARIF, N., 2008. Knowledge fusion for technological innovation in organizations, Journal of Knowledge Management, No. 12, pp. 79-93.
 
29.
INKINEN, H., 2015. Review of empirical research on intellectual capital and firm performance, Journal of Intellectual Capital, No. 16(3), pp. 518-565.
 
30.
KIANTO, A., 2007. What do we really mean by dynamic intellectual capital?, International Journal of Learning and Intellectual Capital, No. 4(4), pp. 342-356.
 
31.
KIANTO, A., RITALA, P., SPENDER, J.C., VANHALA, M., 2014. The interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation, Journal of Intellectual Capital, No. 15(3), pp. 362-375.
 
32.
KIPKIRONG TARUS, D., KIPTANUI SITIENEI, E., 2015. Intellectual capital and innovativeness in software development firms: the moderating role of firm size, Journal of African Business, No. 16(1-2), pp. 48-65.
 
33.
KUCHARSKA, W., 2021. Leadership, culture, intellectual capital and knowledge processes for organizational innovativeness across industries: the case of Poland, Journal of Intellectual Capital, No. 22(7), pp. 121-141.
 
34.
LEITNER, K.-H., 2011. The effect of intellectual capital on product innovativeness in SMEs, International Journal of Technology Management, No. 53(1), pp. 1-18.
 
35.
LI, Y., SONG, Y., WANG, J., LI, C., 2019. Intellectual Capital, Knowledge Sharing, and Innovation Performance: Evidence from the Chinese Construction Industry, Sustainability, No. 11.
 
36.
LÓPEZ-NICÓLAS, C., MEROÑO-CERDÁN, A.L., 2011. Strategic knowledge management, innovation and performance, International Journal of Information Management, No. 31(6), pp. 502-509.
 
37.
MARTIN DE CASTRO, G.M., DELGADO-VERDE, M., AMORES-SALVADÓ, J., NAVAS-LÓPEZ, J.E., 2013. Linking human, technological, and relational assets to technological innovation: exploring a new approach, Knowledge Management Research & Practice, No. 11(1), pp. 123-132.
 
38.
MARTÍN-DE-CASTRO, G., DELGADO-VERDE, M., LÓPEZ-SÁEZ, P., NAVAS-LÓPEZ, J., 2011. Towards “An Intellectual Capital-Based View of the Firm”: Origins and Nature, Journal of Business Ethics, No. 98(4), pp. 649-662.
 
39.
MASA’DEH, R., AL-HENZAB, J., TARHINI, A., OBEIDAT, B.Y., 2018. The associations among market orientation, technology orientation, entrepreneurial orientation and organizational performance, Benchmarking: An International Journal, No. 25(8), pp. 3117-3142.
 
40.
MCDOWELL, W.C., PEAKE, W.O., CODER, L., HARRIS, M.L., 2018. Building small firm performance through intellectual capital development: Exploring innovation as the “black box”, Journal of Business Research, No. 88, pp. 321-327.
 
41.
MOURITSEN, J., BUKH, P.N., LARSEN, H.T., JOHANSEN, M.R., 2002. Developing and managing knowledge through intellectual capital statements, Journal of Intellectual Capital, No. 3(1), pp. 10-29.
 
42.
NAHAPIET, J., GHOSHAL, S., 1998. Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, Academy of Management Review, No. 23(2), 242-266.
 
43.
NAZARI, J.A., HERREMANS, I.M., 2007. Extended VAIC model: measuring intellectual capital components, Journal of Intellectual Capital, No. 8(4), 595-609.
 
44.
NONAKA, I., TAKEUCHI, H., 1995. The Knowledge-Creating Company, New York: Oxford University Press.
 
45.
OECD, 2015. Data Driven Innovation. Big Data for Growth and Well Being, Paris: OECD Publishing, https://www.oecd.org/sti/data-... (15.08.2022).
 
46.
PALAZZI, F., SGRÒ, F., CIAMBOTTI, M., BONTIS, N., 2020. Technological intensity as a moderating variable for the intellectual capital–performance relationship, Knowledge Process Management, No. 27, pp. 3-14.
 
47.
PETTY, R., GUTHRIE, J., 2000. Intellectual capital literature review. Measurement, reporting and management, Journal of Intellectual Capital, No. 1(2), pp. 155-176.
 
48.
REED, K.K., LUBATKIN, M., SRINIVASAN, N., 2006. Proposing and Testing an Intellectual Capital-Based View of the Firm, Journal of Management Studies, No. 43(4), pp. 867-893.
 
49.
REHMAN, S.U., BRESCIANI, S., ASHFAQ, K., ALAM, G.M., 2021. Intellectual capital, knowledge management and competitive advantage: a resource orchestration perspective, Journal of Knowledge Management, Vol. 26, pp. 1705-1731.
 
50.
RINGLE, C.M., WENDE, S., BECKER, J.-M., 2015. SmartPLS 3, Boenningstedt: SmartPLS GmbH.
 
51.
SANTOS-RODRIGUES, H., FIGUEROA DORREGO, P., FERNANDEZ-JARDON, C.M., 2011. The main intellectual capital components that are relevant to the product, process and management firm innovativeness, International Journal of Transitions and Innovation Systems, No. 1(3), pp. 271-301.
 
52.
SANZ-VALLE, R., NARANJO-VALENCIA, J.C., JIMENEZ-JIMENEZ, D., PEREZ-CABALLERO, L., 2011. Linking organizational learning with technical innovation and organizational culture, Journal of Knowledge Management, No. 15(6), pp. 997-1015.
 
53.
SARSTEDT, M., HAIR, J.F. PICK, M., LIENGAARD, B.D., RADOMIR, L., RINGLE, C.M., 2022. Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade, Psychology & Marketing, No. 39(5), pp. 1035-1064.
 
54.
STEWART, T.A., 1997. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, New York: Doubleday/Currency.
 
55.
SUBRAMANIAM, M., YOUNDT, M.A., 2005. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, Academy of Management Journal, No. 48(3), pp. 450-463.
 
56.
TEECE, D.J., PISANO, G., SHUEN, A., 1997. Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, No. 18, pp. 509-533.
 
57.
TOIVONEN, M., SMEDLUND, A., JÄRVENPÄÄ, E., 2007. The Impacts of Information Technology on the Stock and Flow of a Firm’s Intellectual Capital, [in:] L.A., Joia (Ed.), Strategies for Information Technology and Intellectual Capital, Challenges and Opportunities, Information Science Reference, US, UK.
 
58.
YOUNDT, M.A., SUBRAMANIAM, M., SNELL, S.A., 2004. Intellectual Capital Profiles: An Examination of Investments and Returns, Journal of Management Studies, No. 41(2), pp. 335-361.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top