ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Siła kapitału determinantą innowacyjności przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
AJP w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):195-207
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Istnieje powszechne przekonanie, że innowacyjność i wszelkie działania na rzecz jej rozwoju mocują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Przyjmuje się zatem, że proinnowacyjne aktywności są ważne, wartościowe – bez względu na obszar działania podmiotu, jaki działalność ta obejmuje. Problematyka innowacyjności wyrasta z prorozwojowych potrzeb przedsiębiorstwa, kreowanych - z zasady, na tle poszukiwania nowości w obszarze dostarczanej na rynek oferty. Z drugiej strony potrzeba ta wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań na rzecz prowadzenia działalności – nowoczesnych, wyróżniających formuł zarządczych, dających pole generowania nowych – szeroko rozumianych wartości. Działalność innowacyjna stymulowana być może indywidualnie przez przedsiębiorstwo. Może być też prowadzona w ramach szeroko pojętej współpracy świata nauki z biznesem, transformującej naukowe założenia na biznesowe pomysły. Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest analiza aktywności nowatorskich realizowanych na poziomie przedsiębiorstwa, napędzanych jego szeroko ujmowanym kapitałem i wpływ tychże na pozycję konkurencyjną podmiotu. Podjęty temat badawczy został zrealizowany w oparciu o krytyczną analizę dostępnej literatury przedmiotu, wraz z wnioskowaniem.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bombiak E., 2013, Kapitał przedsiębiorstwa – kluczowy majątek współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, nr 96, Siedlce.
 
2.
Chomać-Pierzecka E., 2016, Transfer wiedzy i doświadczeń. [w:] Frąś J., Czyrka K., Skwarek A., (red.), Studia i prace Wydziału Ekonomicznego, Nauka w praktyce biznesowej cz. 2, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkpolski.
 
3.
Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
4.
Forycki Z., 2016, Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 418, Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno – gospodarczej i przestrzennej, Wrocław.
 
5.
Marcinkowska M., 2000, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
 
6.
Morton F.C., 2004, Dlaczego w strategii ważna jest ekonomia [w:] Financial Times Zarządzanie Strategiczne Kluźbiński J. (red. nauk), Wydawnictwo K.E. Lieber, Warszawa.
 
7.
Stalmach R., 2005, Zarządzanie firmą i interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 
8.
ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA, 2017, www.mfiles.pl (04.07.2017).
 
9.
PORTAL INNOWACJI, 2011a, Badania naukowe i innowacje jako wzrost jakości życia, www. pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=F708FCFA71D04 4D6993C83538470EA18; (29.06.2011).
 
10.
PORTAL INNOWACJI, 2011b, Administracja i innowacje www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196. asp?soid=95B75B5DDA2A4B75A280701BC4582CC8; (19.11.2010).
 
11.
PORTAL INNOWACJI, 2017, www.pi.gov.pl (02.12.2017).
 
12.
PORTAL NGO, 2009, „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL” http://wiadomosci.ngo.pl/files..., (04.08.2009).
 
13.
WIKIPEDIA WOLNA ENCYKLOPEDIA, 2017, www.pl.wikipedia.org (02.12.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top