ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przejście od tradycyjnego nauczania do nauczania online w związku z pandemią COVID-19 – ocena osobista amerykańskich i polskich nauczycieli reprezentujących uczenie wyższe
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
Dwight D. Eisenhower School for National Security And Resource Strategy
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):27-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W wyniku pandemii COVID-19 wielu członków wydziału musiało gwałtownie przejść z nauczania bezpośredniego na nauczanie online. W ramach tego niektórzy instruktorzy radzili sobie dobrze, podczas gdy inni mieli trudności. Ta wywołana COVID-19 zmiana na nauczanie online stanowi wyraźną sytuację dotyczącą osiągnięć, ponieważ dla wielu członków wydziału po raz pierwszy było obowiązkowe, aby wszystkie kursy były prowadzone wyłącznie przez Internet, co okazało się wyzwaniem dla nauczycieli. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z pierwszej ręki nauczycieli akademickich w Polsce i USA reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Obrony Narodowej w USA. Biorąc pod uwagę nagłą naturę przejścia z programu stacjonarnego do programu on-line, Eisenhower School w Stanach Zjednoczonych oraz Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Polsce napotkały wiele problemów zidentyfikowanych w literaturze, takich jak zrozumienie stylów uczenia się uczniów; stosowanie najlepszych podejść pedagogicznych; zarządzanie technologią i zagadnieniami technologicznymi; otrzymanie wystarczającego szkolenia technicznego; oraz wyzwania związane z przygotowaniem i zarządzaniem czasem podczas zajęć on-line (Islam, Beer, Slack 2015). Autorzy postulują, iż nauczanie on-line należy traktować jako uzupełnienie tradycyjnego nauczania, gdyż nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela i studenta.
 
REFERENCJE (31)
1.
AITHAL, P.S. and AITHAL, S. 2016, Impact of on-line education on higher education system, “International Journal of Engineering Research and Modern Education”, Vol. 1 No. 1, pp. 225-235.
 
2.
BALENI, Z. 2015, Online formative assessment in higher education: its pros and cons, The Electronic Journal of e-Learning, Vol. 13 No. 4, pp. 228-236.
 
3.
BHAT, R., SINGH, V. K., NAIK, N., KAMATH, C. R., MULIMANI, P., and KULKARNI, N., 2020, COVID-2019 outbreak: The disappointment in Indian teachers, “Asian Journal of Psychiatry”, 50, 102047, https://doi.org/10.1016/j.ajp.....
 
4.
CHATELIER, G. and VOICU, I. 2018, E-learning within the framework of UNESCO, “In the proceedings of the four-teenth international conference on eLearning for knowledge-based society”, Thailand.
 
5.
CHI, M.T., and WYLIE, R., 2014, The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning out-comes, “Educational psychologist”, 49(4), 219-243.
 
6.
CRAWFORD-FERRE, H.G. and WIEST, L.R. 2012, Effective online instruction in higher education, “The Quarterly Review of Distance Education”, Vol. 13 No. 1, pp. 11-14.
 
7.
DEMIR, M. 2018, Using online peer assessment in an Instructional Technology and material Design course through social media, “Higher Education”, Vol. 75, pp. 399-414, doi: 10.1007/s10734-017- 0146-9.
 
8.
DENZIN, N., and LINCOLN, Y., 2005, Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In Norman Den-zin & Yvonna Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (pp.1-32). Thousand Oaks, CA: Sage.
 
9.
IAU REPORT (2020), The Impact of Covid-19 on Higher Education Around the World, Published by the International Association of Universities, available at: https://www.iau-aiu.net/IMG/pd....
 
10.
ISLAM, N., BEER, M. and SLACK, F. 2015, E-Learning challenges faced by academics in higher education: a literature review, “Journal of Education and Training Studies”, Vol. 3 No. 5, pp. 102-112, doi: 10.11114/jets.v3i5.947.
 
11.
KHAN, S. and KHAN, R.A. 2019, Online assessments: exploring perspectives of university students, “Education and Information Technologies”, Vol. 24, pp. 661-677.
 
12.
LI, L., FINLEY, J., PITTS, J., and GUO, R. 2011, Which is a better choice for student-faculty interaction: synchronous or asynchronous communication?, “Journal of Technology Research”, Vol. 12, Vol. 1.
 
13.
LIM, F. P. 2017, An analysis of synchronous and asynchronous communication tools in e-learning, “Advanced Science and Technology Letters”, 143(46), 230-234.
 
14.
MCCONNELL, D. 2018, E-learning in Chinese higher education: the view from inside, “Higher Education”, Vol. 75, pp. 1031-1045, doi: 10.1007/s10734-017-0183-4.
 
15.
O’CONNOR, K. 2014, MOOCs institutional policy and change dynamics in higher education, “Higher Education”, Vol. 68, pp. 623-635, doi: 10.1007/s10734-014-9735-z.
 
16.
OFFIR, B., LEV, Y., and BEZALEL, R. 2008, Surface and deep learning processes in distance education: Synchronous versus asynchronous systems, “Computers & Education”, 51(3), 1172-1183.
 
17.
O’NEILL, D.K. and SAI, T.H. 2014, Why not? Examining college students’ reasons for avoiding an online course, “Higher Education”, Vol. 68, pp. 1-14, doi: 10.1007/s10734-013-9663-3.
 
18.
ORTIZ P. A. 2020, Teaching in the time of COVID-19, “Biochemistry and Molecular Biology Education”, 48(3), 201. https://doi.org/10.1002/bmb.21....
 
19.
OZDEN, M.Y., ERT€URK, I. and SANLI, R. 2004, Students’ perceptions of online assessment: a case study, “Journal of Distance Education”, Vol. 19 No. 2, pp. 77-92.
 
20.
RAI, L. 2019, Successful learning through massive open online courses, “IEEE Potentials”, Vol. 38, No. 6, pp. 19-24.
 
21.
SARRAYRIH, M.A. and ILYAS, M. 2013, Challenges of online exam, performances and problems for online university exam, “IJCSI International Journal of Computer Science Issues”, Vol. 10 No. 11, pp. 439-443.
 
22.
SHEREEN, M.A., KHAN, S.M., KAZMI, A., BASHIR, N. and SIDDIQUE, R. 2020, “COVID-19 infection: origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses, “Journal of Advanced Research”, Vol. 24, pp. 91-98, doi: 10.1016/j.jare.2020.03.005.
 
23.
STOWELL, J.R. and BENNETT, D. 2010, Effects of online testing on student exam performance and test anxiety, “Jour-nal of Educational Computing Research”, Vol. 42, pp. 161-171.
 
24.
SWAN, J.G. 2017, The challenges of online learning, “Journal of Learning Design”, Vol. 10 No. 1, pp. 20-30, doi: 10.5204/jld.v9i3.293.
 
25.
WEKERLE, C., DAUMILLER, M., and KOLLAR, I. 2020, Using digital technology to promote higher education learning: The importance of different learning activities and their relations to learning outcomes, “Journal of Research on Technology in Education”. Advanced online spublication. https://doi.org/10.1080/153915....
 
26.
AHMAD, I., JASOLA, S. and ANUPRIYA, 2017, Supplementing higher education with MOOCs: a case study, In the pro-ceedings of International Conference on Emerging Trends in Computing and Communication Technologies (ICETCCT), pp. 1-5, available at: https://ieeexplore.ieee.org/do..., date of access: 20.09.2020.
 
27.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., date of access: 15.09.2020.
 
28.
https://MOOC Courses: Massive Open Online Courses [2021 Guide] (mydegreeguide.com) 20.09.2020.
 
29.
https://www.mooc.org, date of access: 20.09.2020.
 
30.
https://www.gov.pl, date of access: 15.09.2020.
 
31.
https://www. GBSN Beyond – GBSN, virtual conference, reimagined, 9-13 November 2020, date of access, 20.11.2020.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top