ORIGINAL PAPER
Training for creativity and creative problem solving
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Online publication date: 2020-12-18
Publication date: 2020-12-18
 
NSZ 2020;15(4):13–25
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents an original program for training creativity and creative problem-solving skills. The purpose of such training is to teach participants to solve problems to obtain a new and valuable solution. The article discusses the possibility of learning creativity. The theoretical basis of the training was presented, as well as the training program itself with examples of techniques used in its individual stages.
 
REFERENCES (40)
1.
BUBROWIECKI A., 2007, Sekrety kreatywnego myślenia: jak rozbudzić swoją kreatywność i tworzyć genialne pomysły?, Internetowe Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice.
 
2.
BUZAN T., 2014, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo Aha, Łódź.
 
3.
CHYBICKA A., 2006, Psychologia twórczości grupowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
4.
DANIECKI W., 2015, Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
DE BONO E., 2011, Umysł kreatywny, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
6.
DOBROŁOWICZ W., 2016, Trening umysłu intuicyjno-racjonalnego (zarys koncepcji), (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
7.
GAŁDOWA A., NIELICKI A., 2005, Bycie twórczym jako odpowiedź na wartości, (w:) A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowania psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
8.
GRAY D., BROWN S., MACANUFO J., 2013, Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
9.
KARWOWSKI M., 2010, Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
10.
KĄKOL U., KRUPA A., KOSIERADZKA A., SMAGOWICZ J., 2013, Proste metody pobudzania kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
11.
KĄKOL U., SMAGOWICZ J.2013, Złożone metody pobudzania kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
12.
KOZIELECKI J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
NĘCKA E., 2005, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
NĘCKA E., ORZECHOWSKI J., SŁABOSZ A., SZYMURA B., 2005, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
15.
NOLLKE M., 2008, Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, Flashbook.pl, Warszawa.
 
16.
PRELIPCEAN G., 2000, Creativity in Business and Education – Useful Ideas for Managers, (w:) J. Szczecińska (red.), Creativity in business and education, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
17.
PROCTOR T, 2003, Twórcze rozwiazywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
18.
RIDDERSTALE J, NORSDSTROM K. A., 2006, Karaoke kapitalizm. Zarządzanie dla ludzkości, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
19.
RYNKIEWICZ J., 2016, Przeszkody w rozwijaniu twórczości i metody przeciwdziałania im, (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
20.
SLOANE P., 2005, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
21.
STANISŁAWIAK E., 2013, Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
22.
SZMIDT K.J., 2013, Trening kreatywności, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
23.
SZMIDT K.J., 2017, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
24.
SZOPIŃSKI J., 2013b, Psychologiczne podstawy kreatywności, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
25.
SZOPIŃSKI T., 2013a, Kreatywność i jej znaczenie w biznesie, (w:) A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Warszawa (e-book, czytnik Kindle).
 
26.
TAYLOR C.W., 1988, Various approaches to and definition of creativity, (w:) R.J. Sternberg (ed.), The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspective, Cambridge University Press.
 
27.
TOKARZ A., 2005a, Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
28.
TOKARZ A., 2005b, Motywacja jako warunek aktywności twórczej, (w:) A. Tokarz (red.), W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
29.
UJWARY- GIL A., 2004, Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 
30.
VON OECH R., 2009, Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy, Galaktyka, Łódź.
 
31.
WEST M.A., 2000, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
32.
WRÓBLEWSKA M., 2016, Mechanizmy rozwoju podmiotowych zasobów twórczych i transgresyjnych w dorosłości, (w:) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
33.
AMABILE T.M., 1998, How To Kill Creativity, https://hbr.org/1998/09/how-to... (dostęp: 4.11.2020).
 
34.
AMABILE T.M., PILLEMER J., 2011, Perspectives on the Social Psychology of Creativity, https://dash.harvard.edu/bitst... (dostęp: 28.10.2020).
 
35.
CHAMORRO-PREMUZIC T., 2016, Ciemna strona kreatywności, https://www.hbrp.pl/b/ciemna-s... (dostęp: 10.07.20200).
 
36.
CHAMORRO-PREMUZIC T., 2017, Does Diversity Actually Increase Creativity?, https://hbr.org/2017/06/does-d... (dostęp: 30.11.2020).
 
37.
INTERNET, 2020a, http://thiagi.net/archive/www/... (dostęp: 10.11.2020).
 
38.
INTERNET, 2020b, www.mycoted.com (dostęp: 10.11.2020).
 
39.
KAUFMANN, S.B., 2016, Relaxation Benefits Introverts More Then Extraverts In Boosting Creativity, https://blogs.scientificameric... (dostęp: 20.10.2020).
 
40.
LUCAS B.J., NORGREN L., 2015, Giving Up Is the Enemy of Creativity, https://hbr.org/2015/12/giving... (dostęp: 02.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380