ARTYKUŁ ORYGINALNY
Innowacyjny produkt zrównoważony – analiza przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):209-218
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule autorka rozważa korzyści jakie środowisku naturalnemu przynosi generowanie innowacyjnych, zrównoważonych produktów. W tym celu przeprowadzona została analiza właściwości produktu wytworzonego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz jego wpływ na środowisko. Bazą opracowania stała się kwerenda literatury zarówno zagranicznej jak i polskiej jak również badania dotyczące negatywnego wpływu prowadzonej działalności biznesowej na planetę Ziemię oraz analiza przypadku.
 
REFERENCJE (25)
1.
Adamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 
2.
Armstrong G., Kotler P., 2012, ,Marketing, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
3.
Kurzak A., 2014, Zrównoważona produkcja jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Załoga, J. Woźniaka, W. Wereda (red.), Kształtowanie rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, WAT, Warszawa.
 
4.
Balian E.V., Segers H., Lévèque C., Martens K., 2008, The Freshwater Animal Diversity Assessment: an overview of the results, “Hydrobiologia” 595 (1).
 
5.
Collen B., Whitton F., Dyer E.E., Baillie J.E.M., Cumberlidge N., Darwall W.R.T., Pollock C., Richman N.L., Soulsby A., Böhm M., 2014, Global patterns of freshwater species diversity, threat and endemism, “Global Ecology and Biogeography”, 23.
 
6.
Cumberlidge N., Ng P.K.L., Yeo D.C.J., Magalhães C., Campos M.R., Alvarez F., Naruse T., Daniels S.R., Esser L.J., Attipoe F.Y.K., Clotilde-Ba F., 2009, Freshwater crabs and the biodiversity crisis: Importance, threats, status, and conservation challenges, “Biological Conservation”, 142.
 
7.
Dudgeon D., Arthington A.H., Gessner M.O., Kawabata Z., Knowler D.J., Lévêque C., Naiman R.J., Prieur-Richard A., Soto D., Stiassny M.J.L., Sullivan C.A., 2006, Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges, “Biological reviews” 81 (2).
 
8.
Ellis E.C., Klein Goldewijk K., Siebert S., Lightman D., Ramankutty N., 2010, Anthropogenic transformation of the biomes, 1700 to 2000, “Global Ecology and Biogeography”, nr 19 (5).
 
9.
Fao, 2016, The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 
10.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz A., 2010, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
11.
Hines E.M., Strindberg S., Junchumpoo C., Ponnampalam L.S., Ilangakoon A.D., JacksonRicketts J., Monanunsap S., 2015, Line transect estimates of Irrawaddy dolphin abundance along the eastern Gulf Coast of Thailand, “Frontiers in Marine Science”, 2, 63.
 
12.
Juffe-Bignoli D., Burgess N.D., Bingham H., Belle E.M.S., M.G. De Lima, Deguignet M., Bertzky B., Milam A.N., J. Martinez-Lopez J., 2014, Protected Planet Report, UNEP-WCMC. Cambridge, UK.
 
13.
Korol J., 2007, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 
14.
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., 2010, Marketing 3.0, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 
15.
Minton G., Peter C., Poh A.N.Z., J. Ngeian J., Braulik G., Hammond P.S., Tuen A.A., 2013, Population estimates and distribution patterns of Irrawaddy dolphins (Orcaella brevirostris) and Indo-Pacific finless porpoises (Neophocaena phocaenoides) in the Kuching Bay, Sarawak, “The Raffles Bulletin of Zoology”, 61 (2).
 
16.
Newbold T., Hudson L.N., Hill S.L.L., Contu S., Lysenko I., Senior R.A., Börger L., Bennett D.J., Choimes A., Collen B., 2016, Global effects of land use on local terrestrial biodiversity, “Nature”, 520 (7545).
 
17.
Pabian A., 2013, Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 
18.
Porter M., Kramer M., 2011, Creating shared value, Harvard Business Review, no. 1.
 
19.
Richardson, K., Steffen, W., Liverman D., 2011, Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 
20.
Rockström, J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F.S. Iii, Lambin E., Lenton T.M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H., Nykvist B., De Wit C.A., Hughes T., Van Der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S., Snyder P.K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R.W., Fabry V.J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzenp., Foley J., 2009, Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity, “Ecology and Society” 14, nr 2, art. 32.
 
21.
Steinberg P.F., 2015, Who Rules the Earth? How social rules shape our planet and our lives, Oxford University Press, Oxford, UK.
 
22.
Turvey S.T., Pitman R.L., Taylor B.L., Barlow J., Akamatsu T., Barrett L.A., Zhao X.,Reeves R.R., Stewart B.S., Wang K., Wei Z., Zhang X., Pusser L.T., Richlen M., Brandon J.R., Wang D., 2007, First human-caused extinction of a cetacean species? “Biology Letters”.
 
23.
Whitfield Gibbons J., Scott D.E., Ryan T.J., Buhlmann K.A., Tuberville T.D., Metts B.S., Greene L.J., Mills T., Leiden Y., Poppy S., Winne C.T., 2000, The Global Decline of Reptiles, Déjà Vu Amphibians, “Bio Science”, 50 (8).
 
24.
WWF, 2015, WWF Living Blue Planet Report 2015. Species, habitats and human well-being, WWF International, Gland, Switzerland.
 
25.
PARLEY, 2017, http://www.parley.tv/ (17.12.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top