ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Błędy przełożonych w procesie oceniania pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):177-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest problem błędów oceny i jej skutków. Autorzy omawiają problematykę procesu oceniania pracowników zwracając uwagę, że ocenianie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych działań w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ocena pracy pracownika stanowi podstawę wielu decyzji personalnych i jest ściśle związana z wykonywaniem funkcji kierowniczych. Następnie autorzy dokonują analizy systemu oceniania określając jego cechy oraz celów oceniania pracowników z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. Podkreślają, że dobrze opracowany system ocen stanowi duże ułatwienie dla kadry kierowniczej, jak również dla pracowników, dlatego powinien opierać się na jasno sprecyzowanych zasadach i kryteriach. Na koniec autorzy prezentują błędy w procesie oceniania pracownika, gdyż nieumiejętne ocenianie może przynieść więcej szkód niż korzyści. Podkreślają, że prawdopodobieństwo występowania błędów będzie mniejsze, gdy staranniej cały proces zostanie przygotowany pod względem merytorycznym, psychologicznym oraz organizacyjnym. Oprócz dobrego przygotowania potrzebna jest też duża odpowiedzialność ze strony osób oceniających. Słowa kluczowe: błędy, decyzja, funkcje, ocena, pracownik.
 
REFERENCJE (13)
1.
Andrzejczak A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
3.
Ciekanowski Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo PWST-E, Jarosław.
 
4.
Encyklopedia powszechna, 1985, PWN, Warszawa
 
5.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J.: 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 
6.
Juchnowicz M., 2007, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin sp. zo.o., Warszawa.
 
7.
Juchnowicz M., 2003, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi., Poltext, Warszawa.
 
8.
Kisielnicki J., 2002, Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 
9.
Łazarskiego, Warszawa. [9] Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Padzik K., 2002, leksykon hRM – podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 
11.
Pawlak Z., 2003, personalna funkcja firmy procesy i procedury kadrowe, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 
12.
Sajkiewicz A. (red.), 2002, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 
13.
Sillam N., 2002, słownik psychologii., Książnica, Katowice.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top