REVIEW PAPER
Power of capital as the determinant of innovativeness of the company
 
More details
Hide details
1
AJP w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):195-207
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The company’s capital understood as an intellectual resource (knowledge and skills), most strongly shapes its competitive position. Capital understood in this way increasingly determines the company’s market successes. The above is particularly important in the discussion of competitiveness through innovation. Innovation of enterprises is a response to diagnosed social demand; it’s market enrichment. Competition through innovation is therefore an added value for both the economic entity and the environment. It is the determinant of the progress of civilization.
 
REFERENCES (13)
1.
Bombiak E., 2013, Kapitał przedsiębiorstwa – kluczowy majątek współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, nr 96, Siedlce.
 
2.
Chomać-Pierzecka E., 2016, Transfer wiedzy i doświadczeń. [w:] Frąś J., Czyrka K., Skwarek A., (red.), Studia i prace Wydziału Ekonomicznego, Nauka w praktyce biznesowej cz. 2, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkpolski.
 
3.
Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
4.
Forycki Z., 2016, Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 418, Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno – gospodarczej i przestrzennej, Wrocław.
 
5.
Marcinkowska M., 2000, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
 
6.
Morton F.C., 2004, Dlaczego w strategii ważna jest ekonomia [w:] Financial Times Zarządzanie Strategiczne Kluźbiński J. (red. nauk), Wydawnictwo K.E. Lieber, Warszawa.
 
7.
Stalmach R., 2005, Zarządzanie firmą i interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 
8.
ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA, 2017, www.mfiles.pl (04.07.2017).
 
9.
PORTAL INNOWACJI, 2011a, Badania naukowe i innowacje jako wzrost jakości życia, www. pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=F708FCFA71D04 4D6993C83538470EA18; (29.06.2011).
 
10.
PORTAL INNOWACJI, 2011b, Administracja i innowacje www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196. asp?soid=95B75B5DDA2A4B75A280701BC4582CC8; (19.11.2010).
 
11.
PORTAL INNOWACJI, 2017, www.pi.gov.pl (02.12.2017).
 
12.
PORTAL NGO, 2009, „Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL” http://wiadomosci.ngo.pl/files..., (04.08.2009).
 
13.
WIKIPEDIA WOLNA ENCYKLOPEDIA, 2017, www.pl.wikipedia.org (02.12.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top