ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zdolności konkurencyjne jako czynnik konkurencyjności rynkowej firm z sektora MŚP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
NSZ 2023;18(4):153-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono istotę i wzajemne powiązania zdolności konkurencyjnych i konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Celem pracy była ocena wpływu stopnia rozwoju poszczególnych składowych zdolności konkurencyjnych na konkurencyjność rynkową badanych przedsiębiorstw sektora MŚP, wyrażającego się wzrostem ich udziału w rynku w porównaniu z głównymi konkurentami. Realizacja założonego celu została oparta na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego techniką CAPI wśród 1286 przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki uzyskane w części empiryczno-analitycznej wskazują na istotny wpływ określonych elementów zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, odnoszących się przede wszystkim do kompetencji pracowników, działalności badawczo-rozwojowej oraz posiadania nowoczesnych technologii, na wzrost ich udziału w rynku w porównaniu z głównymi konkurentami. Prowadzi to autorkę do wniosku, że sukces rynkowy przedsiębiorstw z sektora MŚP jest zdeterminowany przez jasno określoną konfigurację konkretnych zasobów, które tworzą pożądane zdolności konkurencyjne.
 
REFERENCJE (37)
1.
BARNEY, J.B., 1997. Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Boston: Addison-Wesley Publishing Company.
 
2.
BEDNARZ, J., 2013. Competitiveness of Polish enterprises on European markets on the example of selected industries, Gdańsk: University of Gdańsk Publishing House.
 
3.
BIEŃKOWSKI, W., 1995. Reaganomics and its impact on the competitiveness of the American economy, Warszawa: PWN.
 
4.
CHARUCKA, O., 2014. Key factors of SME competitiveness and their impact on the development of the economy, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, No. 35(2014MSP), pp. 45-67.
 
5.
DWYER, L., KIM, CH., 2003. Destination competitiveness: determinants and indicators, Current Issues in Tourism, No. 6(5), pp. 369-414.
 
6.
DZIKOWSKA, M., GORYNIA, M., JANKOWSKA, J., 2016. International competitiveness of Polish enterprises during and after the global economic crisis, Warszawa: Difin.
 
7.
DŹWIGOŁ, H., 2015. Assumptions for the construction of research methodology. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Series: Organization and Management, No. 78(1938).
 
8.
EUROPEAN COMMISSION, 2015. User guide to the SME Definition, [in] User guide to the SME Definition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
9.
FAULKNER, D., BOWMAN, C., 1996. Competitive strategies, Warszawa: Gebethner & Ska.
 
10.
FLAK, O., 2009. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, modele, definicje, Katowice: Publishing House of the Karol Adamiecki Academy of Economics.
 
11.
FLAK, O., GŁÓD, G., 2012. Competitive survive, Warszawa: Difin.
 
12.
GLABISZEWSKI, W., 2005. Competitiveness of property insurance companies operating in Poland in the process of Poland’s integration with the European Union, Toruń: Scientific Society of Organization and Management Organizer’s House.
 
13.
GODZISZEWSKI, B., 2001. Resource determinants of corporate strategy, Toruń: Nicolaus Copernicus University.
 
14.
GORYNIA, M., 2000. Concept and methodology of studying the competitiveness of the enterprise, [in:] Competitiveness of the Polish economy in the era of integration with the European Union and globalisation. Supplementary materials, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
15.
GORYNIA, M., 2001. Competitive gap – concept and methodology of research, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organisation and Management, No. 32, pp. 172-179.
 
16.
GORYNIA, M., JANKOWSKA, B., PIETRZYKOWSKI, M., TARKA, P., DZIKOWSKA, M., 2011. Poland’s accession to the Eurozone and the international competitiveness and internationalization of Polish enterprises, Economist, No. 4, pp. 471-491.
 
17.
HAFFER, M., 1999. Instruments of competition, Toruń: Scientific Society of Organization and Management Organizer’s House.
 
18.
JARECKI, W., KUNASZ, M., MAZUR-WIERZBICKA, E., ZWIECH, P., 2010. Managing human capital, Warszawa: Economicus.
 
19.
KLIESTIK, T., VALASKOVA, K., LAZAROIU, G., KOVACOVA, M., VRBKA, J., 2020. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors, Journal of Competitiveness, No. 12(1), pp. 74-92.
 
20.
KLIMONTOWICZ, M., 2013. Intangible assets as a source of competitive advantage of a bank, Warszawa: CeDeWu.
 
21.
LEMAŃSKA-MAJDZIK, A., 2022. Competitiveness Factors of Msp Sector Enterprises – Results of Own Research, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, No. 23(1), pp. 9-20.
 
22.
LOMBANA, J.E., 2006. Competitiveness and trade policy problems in agricultural export, Gottingen: University of Gottingen.
 
23.
LUBOMSKA-KALISZ, J., 2013. The impact of competitiveness potential components on the competitiveness and innovativeness of small and medium-sized enterprises, Studia i Prace WNEIZ US, No. 34(2), pp. 25-38.
 
24.
MEIFENG, L., CHEN, F., ZHANG, J., 2022. Relationships Among Port Competition, Cooperation and Competitiveness: A Literature Review, Transport Policy, No. 118, pp. 1-9.
 
25.
OLIVER, CH., 1997. Sustainable Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views, Strategic Management Journal, No. 18, pp. 697-713.
 
26.
PORTER, M.E., 2001. Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 
27.
REICHEL, M., 2006. Innovation potential of south-eastern Poland in sub-regional structures, Płock: PWSZ.
 
28.
SCHOEMAKER, P.J.H., AMIT, R., 1997. The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategic Assets for Multiple Futures, [in:] Day, G.S., Reibstein, D.J., Gunther, R.E., (Eds.), Wharton of Dynamic Competitive Strategy, New York: John Wiley & Sons.
 
29.
SCHRÄPLER, J.P., SCHUPP, J., WAGNER, G.G., 2006. Changing from PAPI to CAPI: A Longitudinal study of mode-effects based on an experimental design, Vol. 593.
 
30.
SIWIŃSKI, R., 2011. Key factors of international competitiveness of enterprises, Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics.
 
31.
SOBCZYK, G., 2003. Sources of market competitiveness of small and medium-sized enterprises, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, No. 37, pp. 257-266.
 
32.
STANKIEWICZ, M., 2005. Competitiveness of the enterprise. Building enterprise competitiveness under conditions of globalisation, Toruń: Scientific Society of Organization and Management Organizer’s House.
 
33.
SZOPIK-DEPCZYŃSKA, K., DEPCZYŃSKI, R., 2012. Innovative activity of the small and medium-sized enterprise (SME) sector in terms of business competitiveness, Studies and Papers of the Faculty of Economic Sciences and Management, No. 25, pp. 373-391.
 
34.
TAYMAZ, E., 2005. Are Small Firms Really Less Productive?, Small Business Economics, No. 25(5), pp. 429-445.
 
35.
WATTANAPRUTTIPAISAN, T., 2002. SME subcontracting as bridgehead to competitiveness: an assessment of supply-side capabilities and demand-side requirements, Asia-Pacific Development Journal, No. 9(1), pp. 65-87.
 
36.
WIT DE, B., MEYER, R., 1999. Strategy Synthesis. Resolving. Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, London: International Thomson Business Press.
 
37.
ZASTEMPOWSKI, M., 2014. Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Organization and Management, No. 159(1A), pp. 303-311.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top