ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prognozowanie liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych na 2021 rok w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego
Bogdan Sowa 1  
,   Jarosław Tomaszewski 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, Sztab Generalny WP
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
Data publikacji: 06-10-2021
 
NSZ 2021;16(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem badawczy, który koncentruje się na prognozowaniu liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych ‒ w aspekcie oddziaływania pandemii COVID-19 i utrzymania bezpieczeństwa ekonomicznego. Badania rozpoczęto od analizy literatury dotyczącej takich zagadnień jak transport, prognozowanie czy bezpieczeństwo ekonomiczne. Następnie wykonano analizę i ocenę szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych od 1 stycznia 2019 do 2 maja 2021 roku. Uzyskana ocena pozwoliła na wybór metody prognozowania rozpatrywanych danych retrospektywnych. Prognoza na okres od 3 maja do 31 grudnia 2021 roku została poddana analizie porównawczej z tym samym rodzajem danych z jednoimiennego przedziału czasowego z 2019 roku. Otrzymana ocena pozwoliła zrealizować cel przyjęty w opracowaniu. Prognoza liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych na 2021 rok od 3 maja do 31 grudnia wynosi 374 656 674 pasażerów.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380