ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prognozowanie liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych na 2021 rok w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, Sztab Generalny WP
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
Data publikacji online: 27-09-2021
 
 
Data publikacji: 27-09-2021
 
 
NSZ 2021;16(3):45-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem badawczy, który koncentruje się na prognozowaniu liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych ‒ w aspekcie oddziaływania pandemii COVID-19 i utrzymania bezpieczeństwa ekonomicznego. Badania rozpoczęto od analizy literatury dotyczącej takich zagadnień jak transport, prognozowanie czy bezpieczeństwo ekonomiczne. Następnie wykonano analizę i ocenę szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych od 1 stycznia 2019 do 2 maja 2021 roku. Uzyskana ocena pozwoliła na wybór metody prognozowania rozpatrywanych danych retrospektywnych. Prognoza na okres od 3 maja do 31 grudnia 2021 roku została poddana analizie porównawczej z tym samym rodzajem danych z jednoimiennego przedziału czasowego z 2019 roku. Otrzymana ocena pozwoliła zrealizować cel przyjęty w opracowaniu. Prognoza liczby pasażerów przewożonych międzynarodowym transportem lotniczym w Stanach Zjednoczonych na 2021 rok od 3 maja do 31 grudnia wynosi 374 656 674 pasażerów.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bąk, I., Markowicz, J., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K., 2020. Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Warszawa: CeDeWu.
 
2.
Bielecka, A., 2017. Statystyka dla menadżerów. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
3.
Dittmann, P., Szabela-Pasierbińska, E., Dittmann, I., Szpulak, A., 2016. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
4.
Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski, M., 2017. Logistyka usług, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jacyna, M., Lewczuk, K., 2016. Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Kozicki, B., Mizura, G., 2020. Multidimensional Analysis and Forecasting Number of Passengers Transported by Rail in Europe in Terms of Economic Security, Nowoczesne Systemy Zarządzania, No. 15 (4).
 
7.
Kuriata, A., Kordel, Z., 2020. Transport. Ujęcie systemowe, Warszawa: CeDeWu.
 
8.
Lemire, J., Boak, J., Barrow, B., 2020. Historic unemployment rate upends Trump’s reelection bid (06.05.2021), https://abcnews.go.com/Politic....
 
9.
Leśkow, J., Lenart, Ł., 2005. Prognozowanie i symulacje, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 
10.
Łuniewska, M., Tarczyński, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Matuka, A., 2020. COVID-19 Outbreak and US Economic Policy Uncertainty: An ARDL Approach, SSRN Electronic Journal (06.05.2021), https://www.researchgate.net/p....
 
12.
Neider, J., 2008. Transport międzynarodowy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
Nurzyńska, A., 2016. Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 
14.
Parlińska, M., Parliński, J., 2018. Statystyczna analiza danych z Excelem, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
15.
Puławska-Turyna, B., 2011. Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin.
 
16.
Rabiej, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
17.
Satomi, E., Rodrigues de Souza, P.,M., da Costa Thomé, B. et al., 2020. Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19. Considerações éticas, Einstein, No. 18 (2).
 
18.
Sobczyk, M., 2010. Statystyka matematyczna, Warszawa: C.H. Beck.
 
19.
tsa.gov, 2021. TSA checkpoint travel numbers (current year versus prior year(s)/same weekday) (04.05.2021), https://www.tsa.gov/coronaviru....
 
20.
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., et al., 2020. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019, New England Journal of Medicine, No. 382.
 
21.
Żyżyński, J., 2017. Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top