ARTYKUŁ ORYGINALNY
Źródła finansowania przedsiębiorstw sektora MSP w województwie mazowieckim
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Przedsiębiorstwo KBA Sp. z o.o.
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
NSZ 2021;16(2):81-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Są one częścią obszerniejszych badań dotyczących dostępności źródeł finansowania oraz barier w rozwoju przedsiębiorczości. Wyniki badań potwierdzają istniejącą od lat tendencję finansowania działalności w oparciu o kapitały własne, różne formy kredytowania oraz leasing.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top