ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bezpieczeństwo ekonomiczne a liczba zgonów w Europie w latach 2018-2020
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
NSZ 2021;16(2):67-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą liczby zgonów w 31 państwach Europy w latach 2018-2020 w aspekcie oddziaływania pandemii COVID-19 i bezpieczeństwa ekonomicznego. Dane do badań pozyskano ze strony internetowej Eurostatu. Zostały one poddane grupowaniu i porządkowaniu od największych do najmniejszych. Do realizacji celu pracy wyliczono i poddano analizie indeksy zgonów. Uzyskane wyniki badań nakreślano na wykresach słupkowych.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top