ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wyobraźnia strategiczna polskich menedżerów w artykułach prasy codziennej
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 
 
Data publikacji online: 28-06-2018
 
 
Data publikacji: 28-06-2018
 
 
NSZ 2018;13(2):65-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wyobraźnia strategiczna, mimo że często pomijana, jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich w zarządzaniu strategicznym. Rola wyobraźni strategicznej w zarządzaniu uwidacznia się szczególnie wyraźnie w rzeczywistości charakteryzującej się dużą zmiennością i niepewnością. Z uwagi na istotną rolę mediów w kształtowaniu opinii społeczeństwa, w niniejszym artykule podjęłam próbę analizy sposobu postrzegania wyobraźni menedżerskiej na podstawie wybranych artykułów prasy codziennej. Z oczywistych względów tekst ten nie wyczerpuje tematu, ale stanowi punkt wyjścia do jego zgłębienia w przyszłości.
 
REFERENCJE (16)
1.
De Bono E., 1999, Jak myśleć sprawniej, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 
2.
Kaleta A., Witek-Crabb A., 2017, Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego, [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
3.
Laszczak M., 2010, Wyobraźnia w myśleniu strategicznym, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 
4.
Morgan G., 2001, Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Obłój K., 2013, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltex, Warszawa.
 
6.
Serafin K., 2006, Wyobraźnia organizacyjna. Intuicja jako czynnik współtworzący sukces menedżera, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 37, Katowice.
 
7.
Bełcik A., 2017a, Polacy wydrukują linie przewodzące prąd, https://www.pb.pl/polacy wydrukuja- linie-przewodzace-prad-857916 [29.03.2017].
 
8.
Bełcik A., 2017b, PGNiG wyda 680 mln na innowacje, https://www.pb.pl/pgnig-wyda-6...- -zl-na-innowacje-857094 [29.03.2017].
 
9.
Hque U., 2008, How Strategic Imagination Happen, https://hbr.org/2008/04/how-st...- happ-1 [4.04.2017].
 
10.
Kapczyńska K., 2017, Kryzys nie zatopił Crista, [w:] „Puls Biznesu”, nr 46 (4809).
 
11.
Konkel M., 2017, Bądź sobą i wyłącz ustawienia fabryczne, https://www.pb.pl/badz-soba-i- -wylacz-ustawienia-domyslne-857708 [28.03.2017].
 
12.
Kostro P., 2017, Start-upy myślą, więc rosną, https://www.pb.pl/start-upy-my...- 841524 [27.03.2017].
 
13.
Pędzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. Narodowy Korpus Języka Polskiego, A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), http://www. nkjp.uni.lodz.pl/index.jsp [27.03.2017].
 
14.
Roos J., 2004, Sparkling strategy imagination, MIT Sloan Management Review, http://sloanreview. mit.edu/article/sparking-strategic-imagination/ [27.03.2017].
 
15.
Zatoński M., 2017, T-Mobile odwraca spadkowy trend, [w:] „Puls Biznesu”, nr 44 (4807).
 
16.
Zawadka K., 2017, Oryginalne meble z części aut, https://www.pb.pl/oryginalne-m...- aut-857456 [25.03.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top