ARTYKUŁ ORYGINALNY
Profil współczesnego menedżera ukraińskiego – analiza i charakterystyka
 
Więcej
Ukryj
1
University of Lodz, Faculty of Management,
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):205-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Inspiracją do napisania artykułu była próba odpowiedzi na pytania dotyczące podobieństw i różnic – w odniesieniu do zachodnich tendencji – profilu personalnego i kompetencyjnego współczesnych ukraińskich menedżerów. Ze względu na ograniczenia ilościowe oraz ponieważ w literaturze przedmiotu istnieje dość precyzyjna definicja współczesnego „zachodniego menedżera”, cechy „zachodniego menedżera” nie są cytowane w tym artykule. Artykuł poświęcony jest wyłącznie analizie i charakterystyce cech współczesnego ukraińskiego menedżera. Było to możliwe dzięki osobistym i bezpośrednim badaniom empirycznym. Badanie składa się z dwóch głównych części: podstaw przedsiębiorczości na Ukrainie i profilu ukraińskiego menedżera.
 
REFERENCJE (11)
1.
Epifanova I.M. (2009), Key aspects of small business development in Ukraine / Kluczowe aspekty rozwoju małych przedsiębiorstw na Ukrainie, Materials of the Technical University of Odessa, №1 (31)
 
2.
Glinkowska B., Czebotarov V.A., Малый и средний бизнес Польши и Украины: проблемы классификации и исходные институциональные основы трансформации, [in:] B. Glinkowska (red.), Internationalization of enterprises. Conditions, processes, results of research / Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pp. 148-158
 
3.
Glinkowska B., Czebotarov V.A., Internationalization of Polish and Ukrainian enterprises in modern conditions - general characteristics / Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw we współczesnych warunkach- ogólna charakterystyka, [in:] B. Glinkowska (red.), Internationalization of enterprises. Conditions, processes, results of research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pp. 141-151
 
4.
Hofstede G.J., Cultures and organizations: software of the mind, London: McGraw-Hill, 1991
 
5.
 
6.
Klapper L., Laeven L., Rajan R. (2004), Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data//CEPR Discussion Paper, „Doing business”,No. 4366, https://ideas.repec. org/p/cpr/ceprdp/4366.html, access 18.11.2017
 
7.
Lewis R., Fish Can’t See Water: How National Culture Can Make or Break Your Corporate Strategy, John Wiley & Sons, 2013
 
8.
Szczepański M.S., Temptations of modernity: Polish development dilemmas / Pokusy nowoczesności: polskie dylematy rozwojowe, Śląsk, Katowice 1992
 
9.
Trompenaars F., Woolliams P., Business across cultures. West Sussex: Capstone Publishing, 2003
 
10.
Veber A. Неолиберальная глобализация и ее противники, 2013, http://www.rassianglobalclub. com/gw_ 02_07b.htm, access 18.11.2017
 
11.
Lyashenko V., Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения, NAN Ukraina, Insytut Ekonomiki Przemysłowej, Donieck, 2007
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top