ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Motywowanie w zarządzaniu współczesną organizacją
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):129-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zawarto wyjaśnienie mechanizmu skutecznej motywacji, która traktowana jest jako siła napędowa współcześnie działającej i rozwijającej się organizacji. Autor publikacji wychodzi z założenia, Ze proces motywacji rozpoczyna się od niezaspokojonej potrzeby wywołu jącej napięcie i skłania jącej do poszukiwania rozwiązań, które zaspokoją i zredukują stan niezadowolenia. Takie u jęcie tematu pozwala odsłonić istotę i warunki funkcjonowania współczesnej organizacji, w której dotychczasowe narzędzia motywowania należy uaktualniać, żeby sprostać wymogom narzucanym przez zmieniające się dynamicznie otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne firmy, rozwój techniki, kom unikacji elektronicznej itp. W opracowaniu odniesiono się do hierarchii potrzeb Maslowa oraz teorii dwuczynnikowej Herzberga. Opis wzbogacono o nowe ujęcia motywowania pracowników, związane z teorią ustalania celów i podejściem japońskim.
 
REFERENCJE (13)
1.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. DANMAR, Warszawa.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, wyd. PWST-E, Jarosław.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., WYRĘBEK H., 2017, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, wyd. CeDeWu, Warszawa.
 
4.
GRIFFIN R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
JASIŃSKI Z., 2002, Motywowanie w przedsiębiorstwie, wyd. Placet, Warszawa.
 
6.
KIEŻUN W., 2004, Sprawne zarządzanie organizacją, wyd. SGH, Warszawa.
 
7.
MUSIAŁKIEWICZ J., 2007, Marketing, wyd. Ekonomik, Warszawa.
 
8.
NOWICKA J., 2016, Nowoczesne narzędzia w pozyskiwaniu zasobów ludzkich do organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania, Zeszyty Naukowe” 11/2016, Warszawa.
 
9.
OLEKSYN T., 2004, Płaca i praca w zarządzaniu, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
10.
PENC J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
11.
ROBBINS S.P., DECENZO D. A., 2002, Podstawy zarządzania, wyd. PWE, Warszawa.
 
12.
SEKUŁA Z., 1997, Motywacyjne kształtowanie płac, Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
13.
TERELAK J.F., 2004, Psychologia menedżera, wyd. Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top