ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wykorzystanie serwisu społecznościowego LinkedIn w marketingu oferty inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):67-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Globalna gospodarka rynkowa stwarza przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia swojej działalności z najbardziej odpowiadającego realizacji ich celów biznesowych miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa są przekonywane przez państwa, miasta oraz różne jednostki podziału terytorialnego do wyboru danej lokalizacji za pomocą kompleksowych ofert inwestycyjnych podsumowujących możliwe korzyści do osiągnięcia przez działalność w wybranym miejscu. Do promocji tych ofert wykorzystywane są różne narzędzia marketingowe, w tym nowoczesne formy promocji internetowej. W artykule poddano analizie działania polskich jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w największym na świecie serwisie społecznościowym skierowanym do odbiorcy biznesowego – LinkedIn. Opisano wykorzystywane sposoby prezentacji oferty oraz powiązane z nimi instrumenty. Podjęto również próbę określenia stopnia rozwoju tej formy terytorialnej promocji inwestycyjnej w Polsce i jej perspektyw na przyszłość w porównaniu do przykładów wykorzystania LinkedIn przez jednostki administracji z Europy i świata.
 
REFERENCJE (28)
1.
Brzeziński S., Jasiński M., 2014, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i rynek”, nr 3.
 
2.
Daszkiewicz M., Pukas A., 2016, City marketing communication – challenges and inspirations, „Jagiellonian Journal of Management”, vol. 2, no. 2.
 
3.
Florek M., 2011, Online City Branding, [in:] K. Dinnie (ed.), City Branding. Theory and Cases, Palgrave Macmilan, Basingstoke.
 
4.
IRCenter.com, 2017, Raport: Social Media 2016 Część 1 Trendy w korzystaniu, IRCenter.com, Warszawa.
 
5.
Kuźniar W., Szopiński W., The Use of Social Media by Local Government Units to Communicate with Stakeholders, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy“, nr. 45.
 
6.
Raganowicz K., 2017, Marketing the investment potential of the city. Case of Lublin, Poland, „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»”, nr. 863.
 
7.
Stopczyńska K., 2014, Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi, „Handel wewnętrzny”, nr. 5(352).
 
8.
Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska D., 2014, Communication of Polish Cities in Social Media, „International Journal of Contemporary Management”, nr 13(4).
 
9.
Szromnik A., 2012, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
10.
AWEX, 2017, https://www.linkedin.com/showc... (19.11.2017).
 
11.
Bordeaux Connection, 2017, https://www.linkedin.com/group... (19.11.2017).
 
12.
Brussels Invest & Export, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
13.
CentrumXP, 2017, 500 mln użytkowników, czyli LinkedIn w liczbach, http://www.centrumxp. pl/Aktualnosci/19303,500-mln-uzytkownikow-czyli-LinkedIn-w-liczbach.aspx (19.11.2017).
 
14.
Cleantech in southern Sweden, 2017, https://www.linkedin.com/group... (19.11.2017).
 
15.
Gemius Polska, 2017, LinkedIn najbardziej popularny w środku tygodnia, https://www.gemius. pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/linkedin-najbardziej-popularny-w-srodku-tygodnia.html (19.11.2017).
 
16.
Goś Ł., 2017, Obsługa inwestora to przede wszystkim ludzie, http://www.outsourcingportal.e... pl/obsluga-inwestora-to-przede-wszystkim-ludzie (19.11.2017).
 
17.
IFSD Glasgow, 2017, https://www.linkedin.com/showc... (19.11.2017).
 
18.
Invest in Bavaria, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
19.
Invest in Bogota, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
20.
Invest in Bydgoszcz, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
21.
Invest Liverpool, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
22.
Invest in Lodz, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
23.
Invest in Lublin, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
24.
Invest in Pomerania, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
25.
Invest Seoul, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
26.
Invest in Wroclaw, 2017, https://www.linkedin.com/compa... (19.11.2017).
 
27.
PAIiH, 2017, http://www.paih.gov.pl/regiony... (19.11.2017).
 
28.
Sprawny Marketing by MaxROY.com, 2017, Facebook Market Snapshot – Q4 2016 Poland, https://www.slideshare.net/Spr... (19.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top