ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rynek płytek ceramicznych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 26-09-2022
 
 
Data publikacji: 26-09-2022
 
 
NSZ 2022;17(3):25-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym walorem estetycznym w ukończonych obiektach i budynkach mieszkalnych stały się praktyczne, ale także nowoczesne i designerskie koncepcje związane z wykorzystaniem płytek ceramicznych. Na rynku budowlanym obserwuje się obecnie określone potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów. Stąd też celem rozważań jest analiza rynku płytek ceramicznych w Polsce. Na początku dokonano analizy procesów zachodzących na rynku budowlanym oraz scharakteryzowano produkt, jakim jest płytka ceramiczna oraz jakim obróbkom została poddana, aby zwiększyć efektywność sprzedaży. Przedstawiono zagadnienia związane z korzyściami importu i eksportu ceramiki budowlanej. Na zakończenie analizy przybliżono wartości sprzedaży detalicznej. Posiadana wiedza i duże zaangażowanie menadżerskie powoduje wzrost zainteresowania płytkami ceramicznymi na rodzimym rynku i mimo pandemii zauważalny jest wzrost sprzedaży ceramiki użytkowej. Celem artykułu jest ukazanie zainteresowania klientów w sektorze ceramiki budowlanej w ciągu ostatnich kilku lat. Praca przedstawia najważniejsze aspekty designerskie na rynku budowlanym w Polsce. Artykuł zawiera charakterystykę polskiego rynku płytek ceramicznych zarówno od strony podażowej, jak i popytowej oraz ukazuje zmiany, jakie się dokonały w tym sektorze i jakie w znacznym stopniu miały wpływ na poprawę sytuacji rodzimych producentów. W publikacji uwzględniono również wpływ pandemii COVID-19 na sprzedaż płytek ceramicznych w Polsce oraz przedstawiono segmentację rynku w tym zakresie. Założenia metodologiczne pracy obejmowały głównie pośrednie metody badawcze oparte na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Euromonitora International. Pozyskanie szczegółowych informacji na badany temat i przedstawienie analizowanych danych przełożyły się na poszerzenie istniejącej wiedzy na temat rynku ceramicznego w Polsce. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: czy rynek płytek ceramicznych w Polsce zmienił się w ostatnich latach? Którzy producenci ceramiki budowlanej w Polce się wyróżniają?
 
REFERENCJE (22)
1.
Altkorn, J., Kramer, T. (red.), 1998. Leksykon marketingu, Warszawa: PWE.
 
2.
Czekaj, J. (red.), 2008. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa: PWN.
 
3.
Daszkiewicz, N., 2004. Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Gdańsk: SPG.
 
4.
Jursza, O., 2018. Gres, spieki kwarcowe. Technicznie i praktycznie, Bydgoszcz: Oskar Jursza.
 
5.
Komor, M., 2014. Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE w kontekście koncepcji euromarketingowej – perspektywy i wyzwania, Studia Ekonomiczne, nr 194.
 
6.
Komor, M., 2000. Euromarketing: strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Warszawa: PWN.
 
7.
Mruk, H. (red.), 2003. Analiza rynku, Warszawa: PWE.
 
8.
Polski rynek płytek ceramicznych w 2021 roku w ocenie producentów, importerów i dystrybutorów, 2022. Wokół płytek ceramicznych, nr 1, s. 10-15.
 
9.
Rymarczyk, J., 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
 
10.
Rynek płytek ceramicznych w Polsce, 2021. Raport Centrum Analiz Branżowych.
 
11.
Stachura, E., 2007. Marketing na rynku nieruchomości, Warszawa: PWE.
 
12.
Szumilak, J. (red.), 2004. Handel detaliczny: funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
13.
Ślepowrońska, J. (red.), 2020. Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015-2018, Warszawa: GUS.
 
14.
Ceramika Paradyż, 2018. https://www.paradyz.com/ (24.03.2022).
 
15.
Forsal.pl, 2016. Polski hit eksportowy. Jesteśmy trzecim producentem płytek ceramicznych w UE, https://forsal.pl/artykuly/969... (24.03.2022).
 
16.
Jursza, O., 2019. Spieki kwarcowe narodowa mistyfikacja, https://pl.linkedin.com/pulse/... (25.03.2022).
 
17.
Miros, M., 2021. Import płytek ceramicznych bije rekordy. Czy w 2021 roku przekroczy 30 mln m²?, www.designbiznes.pl/2021/11/import-plytek-ceramicznych-bije-kolejne-rekordy-czy-w-2021-roku-przekroczy-30-mln-m%C2%B2/ (24.03.2022).
 
18.
PKO BP, 2019. Rynek płytek ceramicznych, www.pkobp.pl/media_files/2f69d180-db0f-4c03-87c7-9111714f48d3.pdf (23.03.2022).
 
19.
Płytki Opoczno, 2022. Płytki Opoczno, http://stylceramika.pl/plytki-... (24.03.2022).
 
20.
Rmg.fm, 2021. Rynek płytek ceramicznych w Polsce 2021. Oceny strategiczne…, https://rmg.fm/rynek-plytek-ce... (24.03.2022).
 
21.
Euromonitor International, 2021. Home Improvement in Poland, https://www.euromonitor. com/home-improvement-in-poland/report (27.03.2022).
 
22.
Opoczno, 2012. Opoczno, http://superbrands.pl/wp-conte.... pdf. (25.03.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top