ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NARZĘDZIA RETORYKI WYKORZYSTYWANE DO KIEROWANIA ZACHOWANIAMI I REAKCJAMI KONSUMENTÓW NA RYNKU
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 29-06-2020
 
 
Data publikacji: 29-06-2020
 
 
NSZ 2020;15(2):57-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Antyczna retoryka dostarcza wiedzy i narzędzi do analizy narzędzi i technik wykorzystywanych w marketingu. To przypuszczenie stanowi hipotezę roboczą niniejszego artykułu. Na istotność badań nad narzędziami retoryki (rozumianej jako komunikacja perswazyjne) wykorzystywanymi w reklamach wskazują antyczne założenia dotyczące celów i zastosowań tej dziedziny nauki. Celem podjętych badań jest sprawdzenie czy narzędzia te pozwalają zidentyfikować czym można wyróżnić się na rynku, zaobserwować reakcje odbiorców na poszczególne bodźce oraz jak kierować pozostałą częścią marketingu, aby firma zajmowała wysoką pozycję na rynku.
 
REFERENCJE (21)
1.
Arystoteles, 1988. Retoryka-poetyka, tłum. H. Podbielski, Wyd. PWN, Warszawa.
 
2.
Austin, J.L., 1993. Jak działać słowami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Bogołębska, B., Worsowicz, M., 2016. Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Doliński, D., 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Doroszewski, W., 1965. Słownik języka polskiego, Tom VII Pri-R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Habrajska, G., 2005. Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica, nr 7.
 
7.
Korolko, M., 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
8.
Kubiak, K., 2016. Reklama jako zjawisko społeczne, Socjotechnika reklamy, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Biznesu, Warszawa.
 
9.
Lewiński, P.H., 1999. Retoryka reklamy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
10.
Lichański J.Z., 2007. Retoryka. Historia, teoria, praktyka, Tom I, Historia i teoria retoryki, Wyd. DiG, Warszawa.
 
11.
Pindel, R., 2003. Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 36/2.
 
12.
Walotek-Ściańska, K., 2010. W świecie reklamy i reklamożerców, Wyd. Wyższa Szkoła Admi-nistracji, Bielsko-Biała.
 
13.
Ziomek, J., 1990. Retoryka opisowa, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
14.
Skulska, J., 2018. Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej, Studia Ekonomiczne Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 379, s. 195-210.m j.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top