ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wyzwania cyfrowego marketingu produktów żywnościowych wobec zachowań młodych konsumentów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
NSZ 2022;17(2):47-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera aktualne informacje na temat marketingu żywności i napojów bezalkoholowych wśród dzieci oraz zmian, które zaszły, ze szczególnym uwzględnieniem istotnego przejścia na marketing cyfrowy. Pokazuje trendy w korzystaniu z mediów przez dzieci, metody marketingowe w nowym krajobrazie mediów cyfrowych oraz zaangażowanie dzieci w tenże marketing. Uwzględnia również wpływ na dzieci i ich zdolność do przeciwdziałania marketingowi, a także konsekwencje dla prywatności cyfrowej u dzieci. Celem artykułu jest podsumowanie danych na temat narażenia dzieci na marketing żywności w mediach cyfrowych oraz siły perswazyjnej tego narażenia, przegląd literatury krajowej i międzynarodowej, jak także udzielenie odpowiedzi na pytania o częstotliwości używania mediów socjalnych przez dzieci, metod do ich śledzenia zdalnie i niezdalnie, wpływu marketingu na ekspozycję dzieci, jak także marketingu jedzenia w mediach społecznościowych i przeciwstawianiu się temu zjawisku przez dzieci. Jaki ostatni problem artykułu są działania podejmowane w celu kreowania regulacji i przepisów wdrażanych by chronić dzieci przed marketingiem jedzenia.
 
REFERENCJE (36)
1.
ALI, M., BLADES, M., OATES, C., BLUMBERG, F., 2009. Young children’s ability to recognize advertisements in web page designs, Br J Dev Psychol, No. 27.
 
2.
BERKLEY, H., 2009. Marketing internetowy w małej firmie, Gliwice: Helion.
 
3.
BEYER, K., 2018. Marketing online następcą marketing tradycyjnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomii i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, No. 52(1).
 
4.
BINET, L., FIELD, P., 2009. Empirical generalizations about advertising campaign success, J Advertising Res, No. 49.
 
5.
DABELEA, D., MAYER-DAVIS, EJ., SAYDAH, S., IMPERATORE, G., LINDER, B.J., DIVERS, J. et al., 2014. Prevalence of type 1 and type 2 diabetes among children and adolescents from 2001 to 2009, JAMA, No. 311(17).
 
6.
FREEMAN, B., KELLY, B., BAUR, L., CHAPMAN, K., CHAPMAN, S., GILL, T. et al., 2014. Digital junk: food and beverage marketing on Facebook, Am J Public Health, No. 104(12).
 
7.
HARRIS, J.,L., BROWNELL, K.,D., BARGH, J.,A., 2009. The food marketing defense model: integrating psychological research to protect youth and inform public policy, Social Issues Policy, No 3.
 
8.
KAHNEMANN, D., 2011. Thinking, fast and slow, Farrar, Strauss and Giroux, New York.
 
9.
MASCHERONI, G., ÓLAFSSON, K., 2014. Net children go mobile. Risks and opportunities, Milan: Educatt.
 
10.
MAY, A.L., KUKLINA, E.V., YOON, P.W., 2012. Prevalence of cardiovascular disease risk factors among US adolescents, 1999−2008, Pediatrics, No. 129(6).
 
11.
PROIMOS, J., KLEIN, J.D., 2012. Noncommunicable diseases in children and adolescents, Pediatrics, No. 130(3).
 
12.
STEVENSON, D., 2014. Locating discrimination in data-based systems, [in:] Gangadharan, S.P., Eubanks, V., Barocas, S. (eds.), Data and discrimination: collected essays, Washington: New America/Open Technology Institute.
 
13.
TATLOW-GOLDEN, M., BOYLAND, E., JEWELL, J., ZALNIERIUTE, M., HANDSLEY, E., BREDA, J., 2016. Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. WHO: Children’s rights, evidence of impact, methodological challenges, regulatory options and policy implications for the WHO European Region.
 
14.
TATLOW-GOLDEN, M., MURRIN, C., BERGIN, R., KERR, M., O’BRIEN, S., LIVINGSTONE, B., 2015. Children’s “advertised diet” on the island of Ireland: Still cultivating good feelings about unhealthy foods, Irish J Psycho., No. 36(1-4).
 
15.
WELLER, K., 2015. Accepting the challenges of social media research, Online Inf Rev, No. 39.
 
16.
WIJNHOVEN, T.M.A., VAN RAAIJ, J.M.A., SPINELLI, A., STARC., G., HASSAPIDOU, M., SPIROSKI, I. et al., 2014. WHO European Childhood Obesity Initiative: body mass index and level of overweight among 6–9-year-old children from school year 2007/2008 to school year 2009/2010.
 
17.
ZIMMER, M., PROFERES, N.J., 2014. A topology of Twitter research: disciplines, methods, and ethics, Aslib J Inf Manage, No. 66.
 
18.
BRAND AWARENESS OPTIMIZATION, 2021. Introducing new ways to buy, optimise and measure ads for a mobile world. Facebook website post, https://en-gb.facebook.com/bus... (26.12.2021).
 
19.
BUSINESSOFAPPS.COM, 2021. https://www.businessofapps.com..., (25.12.2021).
 
20.
EMARKETER.COM, 2016. Marketers in western Europe hope native advertising will forestall the growing use of ad blockers, http://www.emarketer.com/Artic... (26.12.2021).
 
21.
EU, 2015. European Union pledge nutrition criteria white paper, Brussels, http://www.eu-pledge.eu/ sites/eu-pledge.eu/files/releases/EU_Pledge_Nutrition_ White_Paper_July_2015.pdf (25.12.2021).
 
22.
FACEBOOK FOR BUSINESS, 2014. An update to news feed: what it means for businesses, https://www. facebook.com/business/news/update-to-facebook-news-feed (26.12.2021).
 
23.
FIRSTMONDAY.ORG, 2021. http://firstmonday.org/ojs/ind... (26.12.2021).
 
24.
GIBS, J., BRUICH, S., 2010. Advertising effectiveness: understanding the value of a social media impression, http://www.nielsen.com/us/en/i... (26.12.2021).
 
25.
INVESTOPEDIA.COM, 2021. https://www.investopedia.com/t..., (25.12.2021).
 
26.
LEE, D., HOSANAGAR, K., NAIR, H.S., 2015. Advertising content and consumer engagement on social media: evidence from Facebook, https://www.gsb.stanford.edu/g... (25.12.2021).
 
27.
MAILCHIMP.COM, 2021. https://mailchimp.com/marketin..., (25.12.2021).
 
28.
MICROSOFT, 2013. Exploring digital ROI for FMCG brands, http://tinyurl.com/ozekqyv (26.12.2021).
 
29.
MONTGOMERY, K.J., CHESTER, J., 2011. Digital food marketing to children and adolescents: problematic practices and policy interventions, http://www.foodpolitics.com/wp... (25.12.2021).
 
30.
OBERLO.COM, 2021. https://www.oberlo.com/blog/yo..., (25.12.2021).
 
31.
OHCHR.ORG, 1966. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, http://www.ohchr.org/EN/Profes... (25.12.2021).
 
32.
OXFORDREFERENCE.COM, 2021. https://www.oxfordreference.co..., (25.12.2021).
 
33.
STATISTA.COM, 2021a. https://www.statista.com/stati..., (25.12.2021).
 
34.
STATISTA.COM, 2021b, https://www.statista.com/stati..., (25.12.2021).
 
35.
STATISTA.COM, 2021c. https://www.statista.com/stati..., (25.12.2021).
 
36.
TECHJURY.NET, 2021. https://techjury.net/blog/how-..., (25.12.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top